Umiejętności audiacyjne uczniów na etapie edukacji wczesnoszkolnej

Umiejętności audiacyjne uczniów na etapie edukacji wczesnoszkolnej

Publikacja stanowi ważny punkt odniesienia dla wszystkich badaczy i osób zainteresowanych podobną tematyką. Stanowi wartościową podbudowę teoretyczną dla tworzącej się pedagogiki muzyki ukazując równocześnie wartość dydaktyczną metody E.E. Gordona w edukacji muzycznej dzieci na etapie wczesnoszkolnym. Autor zauważa potrzebę szerokiego spojrzenia na proces uczenia się muzyki. Wskazuje też na możliwość konsekwentnego prowadzenia diagnostyki wczesnego rozwoju muzycznego dziecka w połączeniu z metodycznie uporządkowaną kolejnością oddziaływania, wynikającą z dorobku empiryczno-teoretycznometodycznego teorii Gordona. W swojej pracy zajmuje się przede wszystkim umiejętnościami audiacyjnymi uczniów na etapie edukacji wczesnoszkolnej i bardzo dokładnie rozpracowuje to...
Codzienność we wczesnej edukacji muzycznej

Codzienność we wczesnej edukacji muzycznej

Książka naświetla wybrane problemy potocznej refleksji o codzienności wczesnej edukacji muzycznej. Stanowi próbę odniesienia się do wybranych zagadnień potoczności, zdroworozsądkowości i oczywistości codziennym myśleniu o edukacji muzycznej dziecka. Książka składa się z siedmiu rozdziałów, które zawierają m.in. zagadnienia na następujące tematy: Nauczyciel muzyki wobec codzienności, Audiacja w codziennej aktywności muzycznej dziecka, Audiacja w narracjach...