Szata roślinna wybranych fragmentów dolin Noteci i Kanału Bydgoskiego jako efekt zróżnicowania warunków siedliskowych i gospodarki człowieka

Szata roślinna wybranych fragmentów dolin Noteci i Kanału Bydgoskiego jako efekt zróżnicowania warunków siedliskowych i gospodarki człowieka

Praca przynosi interesujące wyniki urozmaiconych badań nad florą, roślinnością i strukturą krajobrazu przykładowych fragmentów dolin rzecznych. Przy tym łączy podejście geobotaniczne z krajobrazem, poprzez zastosowanie rozmaitych wskaźników z obu tych dziedzin wiedzy przyrodniczej, co nie jest jeszcze podejściem bardzo powszechnym, więc w pewnym sensie mającym cechy nowatorstwa. z recenzji Prof. dr. hab. Jana Marka Matuszkiewicza Głównymi celami pracy, poza uzupełnieniem wiedzy na temat szaty roślinnej Noteci i Kanału Bydgoskiego, jest: charakterystyka i porównanie struktury rzeczywistych krajobrazów roślinnych dwóch dolin rzecznych; porównanie szaty roślinnej sąsiadujących ze sobą dolin, mających różną geomorfologię oraz historię zagospodarowania oraz ocena stopnia przekształcenia flory, roślinności i krajobrazów roślinnych w zależności od natężenia presji człowieka i zróżnicowania...
Osobliwości przyrody regionu kujawsko-pomorskiego

Osobliwości przyrody regionu kujawsko-pomorskiego

Piękny album poświęcony przyrodzie regionu kujawsko-pomorskiego. Jego autorzy postawili sobie za zadanie zachęcenie czytelników do odwiedzenia najciekawszych ich zdaniem miejsc. Przedstawiają więc interesujące zwierzęta i rośliny będące niejako wizytówkami regionu. Autorami tekstów i fotografii są bydgoscy przyrodnicy. Album nie jest szczegółowym przewodnikiem, raczej swoistym esejem autorów, ich spojrzeniem na walory przyrodnicze regionu. We wstępie piszą: chcemy z Państwem podzielić się naszymi osobistymi odczuciami, pokazać to, co uważamy za najbardziej godne uwagi i co nam się podoba. Książka zawiera popularnonaukowe omówienie wybranych przez nas obszarów, obiektów i gatunków. (…) Życzymy przyjemnej lektury oraz zachęcamy do poznawania przyrody, nie tylko naszego regionu na żywo. Książka jest bardzo cennym kompendium wiedzy o przyrodzie regionu kujawsko-pomorskiego, opracowanym z myślą o szerokim kręgu odbiorców. W ciekawy, przystępny sposób będzie zachęcać czytelników do bliższego zainteresowania się jej nieprzeciętnymi walorami. Autorzy wykazali się nie tylko dbałością o zgodność jej treści z aktualnym stanem wiedzy, lecz też udowodnili, że specjalistyczną wiedzę naukową można przekazać w taki sposób, by dotarła ona do rzeszy czytelników niespecjalistów. z recenzji dr. hab. Władysława Danielewicza, prof. nadzw....