Badania i ochrona różnorodności roślin w świetle celów GSPC 2020 w dobie globalnych zmian klimatycznych

Badania i ochrona różnorodności roślin w świetle celów GSPC 2020 w dobie globalnych zmian klimatycznych

Przekazujemy w Państwa ręce materiały nadesłane na Konferencję i 50. Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce. Jubileuszowy Zjazd odbywający się w dniach 17–18 czerwca 2021 roku w Bydgoszczy jest jednocześnie inny niż dotychczasowe, ponieważ po raz pierwszy odbywa się w formie on-line. Zjazd planowany był na wrzesień 2020 roku, jednak sytuacja związana z pandemią COVID-19 uniemożliwiła jego organizację. Rok 2020 był szczególny nie tylko ze względu na przypadający jubileuszowy Zjazd, ale także okrągłe rocznice powołania bydgoskich ogrodów botanicznych: Ogród Botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego obchodził 90-lecie, Ogród Botaniczny Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – 70-lecie, a Ogród Botaniczny Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku – 40-lecie. Tym placówkom, a także najmłodszemu, istniejącemu od 2014 roku w Bydgoszczy – Ogrodowi Roślin Leczniczych i Kosmetycznych Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UMK, poświęcono pierwszą Sesję Konferencji z referatem inauguracyjnym Prof. dr. hab. Adama Boratyńskiego pt. „Współczesne zagrożenia gatunków z »Polskiej czerwonej księgi roślin« i roślin podlegających ochronie w Polsce, na przykładzie drzew i krzewów”. Zjazd Ogrodów stał się także wspaniałą okazją do świętowania jubileuszu 50-lecia pracy zawodowej Prof. dr. hab. Jerzego Puchalskiego, związanej z ogrodami botanicznymi – temu wydarzeniu dedykowana jest druga Sesja Konferencji z referatem dr. Pawła Kojsa pt. „Profesor Jerzy Puchalski – dzieło i osoba – jubileusz 50-lecia pracy zawodowej”. Myślą przewodnią i celem Konferencji naukowej „Badania i Ochrona Różnorodności Roślin w Świetle Celów GSPC 2020 w Dobie Globalnych Zmian Klimatycznych”, organizowanej z okazji Zjazdu, jest podsumowanie działań na rzecz wdrażania Konwencji o różnorodności biologicznej poprzez zapisy Globalnej Strategii Ochrony Świata Roślin 2011–2020 (Global Strategy for Plant Conservation). (ze...
Szata roślinna wybranych fragmentów dolin Noteci i Kanału Bydgoskiego jako efekt zróżnicowania warunków siedliskowych i gospodarki człowieka

Szata roślinna wybranych fragmentów dolin Noteci i Kanału Bydgoskiego jako efekt zróżnicowania warunków siedliskowych i gospodarki człowieka

Praca przynosi interesujące wyniki urozmaiconych badań nad florą, roślinnością i strukturą krajobrazu przykładowych fragmentów dolin rzecznych. Przy tym łączy podejście geobotaniczne z krajobrazem, poprzez zastosowanie rozmaitych wskaźników z obu tych dziedzin wiedzy przyrodniczej, co nie jest jeszcze podejściem bardzo powszechnym, więc w pewnym sensie mającym cechy nowatorstwa. z recenzji Prof. dr. hab. Jana Marka Matuszkiewicza Głównymi celami pracy, poza uzupełnieniem wiedzy na temat szaty roślinnej Noteci i Kanału Bydgoskiego, jest: charakterystyka i porównanie struktury rzeczywistych krajobrazów roślinnych dwóch dolin rzecznych; porównanie szaty roślinnej sąsiadujących ze sobą dolin, mających różną geomorfologię oraz historię zagospodarowania oraz ocena stopnia przekształcenia flory, roślinności i krajobrazów roślinnych w zależności od natężenia presji człowieka i zróżnicowania...
Osobliwości przyrody regionu kujawsko-pomorskiego

Osobliwości przyrody regionu kujawsko-pomorskiego

Piękny album poświęcony przyrodzie regionu kujawsko-pomorskiego. Jego autorzy postawili sobie za zadanie zachęcenie czytelników do odwiedzenia najciekawszych ich zdaniem miejsc. Przedstawiają więc interesujące zwierzęta i rośliny będące niejako wizytówkami regionu. Autorami tekstów i fotografii są bydgoscy przyrodnicy. Album nie jest szczegółowym przewodnikiem, raczej swoistym esejem autorów, ich spojrzeniem na walory przyrodnicze regionu. We wstępie piszą: chcemy z Państwem podzielić się naszymi osobistymi odczuciami, pokazać to, co uważamy za najbardziej godne uwagi i co nam się podoba. Książka zawiera popularnonaukowe omówienie wybranych przez nas obszarów, obiektów i gatunków. (…) Życzymy przyjemnej lektury oraz zachęcamy do poznawania przyrody, nie tylko naszego regionu na żywo. Książka jest bardzo cennym kompendium wiedzy o przyrodzie regionu kujawsko-pomorskiego, opracowanym z myślą o szerokim kręgu odbiorców. W ciekawy, przystępny sposób będzie zachęcać czytelników do bliższego zainteresowania się jej nieprzeciętnymi walorami. Autorzy wykazali się nie tylko dbałością o zgodność jej treści z aktualnym stanem wiedzy, lecz też udowodnili, że specjalistyczną wiedzę naukową można przekazać w taki sposób, by dotarła ona do rzeszy czytelników niespecjalistów. z recenzji dr. hab. Władysława Danielewicza, prof. nadzw....