Badania i ochrona różnorodności roślin w świetle celów GSPC 2020 w dobie globalnych zmian klimatycznych

Badania i ochrona różnorodności roślin w świetle celów GSPC 2020 w dobie globalnych zmian klimatycznych

Przekazujemy w Państwa ręce materiały nadesłane na Konferencję i 50. Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce. Jubileuszowy Zjazd odbywający się w dniach 17–18 czerwca 2021 roku w Bydgoszczy jest jednocześnie inny niż dotychczasowe, ponieważ po raz pierwszy odbywa się w formie on-line. Zjazd planowany był na wrzesień 2020 roku, jednak sytuacja związana z pandemią COVID-19 uniemożliwiła jego organizację. Rok 2020 był szczególny nie tylko ze względu na przypadający jubileuszowy Zjazd, ale także okrągłe rocznice powołania bydgoskich ogrodów botanicznych: Ogród Botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego obchodził 90-lecie, Ogród Botaniczny Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – 70-lecie, a Ogród Botaniczny Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku – 40-lecie. Tym placówkom, a także najmłodszemu, istniejącemu od 2014 roku w Bydgoszczy – Ogrodowi Roślin Leczniczych i Kosmetycznych Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UMK, poświęcono pierwszą Sesję Konferencji z referatem inauguracyjnym Prof. dr. hab. Adama Boratyńskiego pt. „Współczesne zagrożenia gatunków z »Polskiej czerwonej księgi roślin« i roślin podlegających ochronie w Polsce, na przykładzie drzew i krzewów”. Zjazd Ogrodów stał się także wspaniałą okazją do świętowania jubileuszu 50-lecia pracy zawodowej Prof. dr. hab. Jerzego Puchalskiego, związanej z ogrodami botanicznymi – temu wydarzeniu dedykowana jest druga Sesja Konferencji z referatem dr. Pawła Kojsa pt. „Profesor Jerzy Puchalski – dzieło i osoba – jubileusz 50-lecia pracy zawodowej”. Myślą przewodnią i celem Konferencji naukowej „Badania i Ochrona Różnorodności Roślin w Świetle Celów GSPC 2020 w Dobie Globalnych Zmian Klimatycznych”, organizowanej z okazji Zjazdu, jest podsumowanie działań na rzecz wdrażania Konwencji o różnorodności biologicznej poprzez zapisy Globalnej Strategii Ochrony Świata Roślin 2011–2020 (Global Strategy for Plant Conservation). (ze...
Drobne zbiorniki wodne Pojezierza Krajeńskiego jako ostoje różnorodnej szaty roślinnej

Drobne zbiorniki wodne Pojezierza Krajeńskiego jako ostoje różnorodnej szaty roślinnej

Prezentowana publikacja stanowi wkład w lepsze poznanie szaty roślinnej Pojezierza Krajeńskiego, a szczególnie specyficznych wysp środowiskowych, jakimi są oczka wodne. Książka wnosi wiele nowych treści do badań nad florą i roślinnością drobnych zbiorników wodnych. Książka skierowana do naukowców z dziedzin takich, jak: botanika, ochrona przyrody, ekologia krajobrazu oraz studentów kierunków...
Ciepłolubne murawy w Polsce. Stan zachowania i perspektywy ochrony

Ciepłolubne murawy w Polsce. Stan zachowania i perspektywy ochrony

Książka zawiera zbiór oryginalnych opracowań dotyczących stanu i dynamiki kserotermicznych muraw oraz ciepłolubnej flory na terenie nie tylko Polski, ale również Ukrainy. Wśród autorów tekstów znajdujemy nie tylko botaników, ale mikologów i entomologów. W artykułach zawarte są także opisy działań z zakresu czynnej ochrony półnaturalnych...