Drobne zbiorniki wodne Pojezierza Krajeńskiego jako ostoje różnorodnej szaty roślinnej

Drobne zbiorniki wodne Pojezierza Krajeńskiego jako ostoje różnorodnej szaty roślinnej

Prezentowana publikacja stanowi wkład w lepsze poznanie szaty roślinnej Pojezierza Krajeńskiego, a szczególnie specyficznych wysp środowiskowych, jakimi są oczka wodne. Książka wnosi wiele nowych treści do badań nad florą i roślinnością drobnych zbiorników wodnych. Książka skierowana do naukowców z dziedzin takich, jak: botanika, ochrona przyrody, ekologia krajobrazu oraz studentów kierunków...
Ciepłolubne murawy w Polsce. Stan zachowania i perspektywy ochrony

Ciepłolubne murawy w Polsce. Stan zachowania i perspektywy ochrony

Książka zawiera zbiór oryginalnych opracowań dotyczących stanu i dynamiki kserotermicznych muraw oraz ciepłolubnej flory na terenie nie tylko Polski, ale również Ukrainy. Wśród autorów tekstów znajdujemy nie tylko botaników, ale mikologów i entomologów. W artykułach zawarte są także opisy działań z zakresu czynnej ochrony półnaturalnych...