Projekt komparatystyki mitograficznej. Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym IV

Projekt komparatystyki mitograficznej. Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym IV

Przedstawiany tom rozpraw należy, jako czwarty wolumen, do przykuwającej uwagę serii. Kolejne wydawnictwo wzbudza zrozumiałe zainteresowanie. I tym razem czytelnik nie dozna zawodu. Pozna istotne zagadnienia komparatystyczne pojawiające się w ciągu ostatnich stuleci, a także te nowatorskie i aktualne. Dzięki klarownej kompozycji całości spotka się z teoretycznymi i analitycznymi przybliżeniami żywotnych problemów nowoczesnych badań porównawczych. Porównawcza interpretacja literatury oraz innych sztuk w ostatnim okresie dynamicznie rozwija się i modernizuje. Sprzyja temu proces globalizacji wszelkich stron życia a także kultury. W tym kontekście badania literackie wypracowują współczesne metody i narzędzia eksplikacji. Rozwija się hermeneutyka literatury wykorzystująca zasady mitografii. Jedną z innowacyjnych propozycji w tym zakresie jest komparatystyka mitograficzna. Redaktorce naukowej można pogratulować problemowej koncepcji całości oraz skompletowania bardzo interesujących materiałów badawczych. Z recenzji wydawniczej Krzysztofa M. Krasuskiego Obecny zbiór studiów stanowi czwarty z kolei tom przedstawiany przez Komisję Komparatystyczną Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza oraz Katedrę Literatury Powszechnej i Komparatystyki UKW w Bydgoszczy. Zarówno w tytule pierwszego, który ukazał się w 2010 roku, jak też w podtytułach kolejnych tomów pomysłodawczyni i redaktorka serii odwołuje się do osoby Adama Mickiewicza, profesora Katedry Literatur Słowiańskich w College de France, prekursora komparatystyki...
Mity i motywy w perspektywie komparatystycznej. Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym III

Mity i motywy w perspektywie komparatystycznej. Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym III

Obecny zbiór to trzeci z kolei tom przedstawiany przez Komisje Komparatystyczną Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Pomysłodawczyni i redaktorka serii odwołuje się do osoby Adama Mickiewicza, profesora Katedry Literatur Słowiańskich w College de France, prekursora komparatystyki rodzimej. Przedstawiony tom to kolejna edycja projektu określającego pole komparatystycznych eksploracji między Romantyzmem a XXI...
Komparatystyka i konteksty. Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym II

Komparatystyka i konteksty. Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym II

Przedstawiona książka to druga już pozycja przybliżająca problematykę komparatystyczną, która wpisuje się w cykl zatytułowany: Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym. Publikacja ukazuje teoretyczne problemy współczesnej komparatystyki, a także mniej lub bardziej wpisujące się w nie realizacje praktyki komparatystycznej. Zarówno w pierwszym, jak i drugim zbiorze redaktorka i zarazem pomysłodawczyni odwołuje się do osoby Adama Mickiewicza, prekursora komparatystyki...
Don Kichot i inni. Postacie mityczne w perspektywie komparatystycznej

Don Kichot i inni. Postacie mityczne w perspektywie komparatystycznej

Książka jest cenną propozycją badawczą i inspirującą dla literaturoznawcy i antropologa kultury. Wyznacza perspektywę od mitów archaicznych poprzez dziedzictwo mitów biblijnych po analizę mitycznych postaci nowożytnej Europy (Don Kichot i Faust). Publikacja zawiera nie tylko teksty autorów z wielu polskich ośrodków akademickich, ale także artykuły naukowców z Litwy, Węgier, Słowacji, Niemiec, Ukrainy i...
Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym

Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym

Publikacja stanowi zbiór prac z dziedziny komparatystyki, która zdaniem Autorów, jest dyscypliną zapomnianą. Artykuły dotyczą różnych przestrzeni kultury, nie tylko literatury, ale również filmu. Autorzy analizują i porównują zarówno dzieła dawniejsze, jak i te współczesne czytelnikowi. Ciekawe ujęcia tematu z pewnością sprawią, że literatura porównawcza stanie się bardziej popularną i chętniej...