Strategia rozwiązywania zadań w teście Wechslera a poziom inteligencji

Strategia rozwiązywania zadań w teście Wechslera a poziom inteligencji

Psychologowie od dawna poszukują odpowiedzi na pytanie, dlaczego jedni ludzie funkcjonują lepiej od innych – zwłaszcza w zakresie poziomu wykonania trudnych zadań – w efekcie czego spostrzega się ich jako „bardziej inteligentnych”. Wiedza o tym, w jaki sposób człowiek skutecznie radzi sobie z rozwiązywaniem rozmaitych zadań testowych stała się w niniejszej pracy kluczowym aspektem rozważań nad inteligencją (…) Problematyka prezentowana w publikacji może być przydatna dla osób zajmujących się badaniem inteligencji, które do tej pory nie uwzględniały roli strategii rozwiązywania problemów w zrozumieniu istoty aktywności intelektualnej człowieka. Wnioski płynące z badań własnych (choć zapewne niewystarczające do ostatecznych rozstrzygnięć w kwestii zależności między strategiami a poziomem inteligencji) mogą być zachętą dla psychologów praktyków do przyglądania się jakościowo różnym sposobom rozwiązywania zadań w testach inteligencji, w celu dookreślenia diagnozy rzeczywistych zdolności intelektualnych osób...