Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja  nr 11/2021

Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja
nr 11/2021

Kolejna edycja rocznika Muzyka. Teoria. Historia. Edukacja to pozycja obejmująca wiele artykułów oferujących czytelnikom różnorodną tematykę. Różnorodność ich treści wynika ze specyfiki zainteresowań autorów – od tekstów opartych na analizie dzieła muzycznego, poprzez artykuły dotyczące problematyki religijnej i patriotycznej, aż do tekstów o szeroko pojętej problematyce...
Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja  nr 10/2020

Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja
nr 10/2020

Już dziesiąta z kolei edycja rocznika Muzyka. Teoria. Historia. Edukacja to pozycja obejmująca wiele artykułów oferujących czytelnikom różnorodną tematykę. Różnorodność ich treści wynika ze specyfiki zainteresowań autorów – od tekstów opartych na analizie dzieła muzycznego, poprzez artykuły dotyczące problematyki religijnej i patriotycznej, aż do tekstów o szeroko pojętej problematyce...
Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja nr 9/2019

Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja nr 9/2019

Już dziewiąta z kolei edycja rocznika Muzyka. Teoria. Historia. Edukacja to pozycja obejmująca dziesięć artykułów oferujących czytelnikom różnorodną tematykę. Różnorodność ich treści wynika ze specyfiki zainteresowań autorów – od tekstów opartych na analizie dzieła muzycznego, poprzez artykuły dotyczące problematyki patriotycznej, aż do tekstów o szeroko pojętej problematyce pedagogicznej. W numerze 9 zamieszczone zostały publikacje autorów związanych z Akademią Muzyczną w Gdańsku, Uniwersytetem Rzeszowskim, Wydziałem Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Zespołem Szkół Muzycznych w Toruniu oraz Gimnazjum „Prymus” w Gnieźnie. Praca zapewne znajdzie szerokie grono czytelników, nie tylko wśród miłośników muzyki, jak również wśród uczniów szkół muzycznych oraz studentów uniwersytetów i akademii muzycznych. Jak pisze recenzent niniejszego wydania prof. zw. dr hab. Marek Rocławski, „Książka ta jest swego rodzaju kliszą pamięci, niezwykle ważnym źródłem wiedzy nie tylko dla środowiska muzycznego i stanie się wartościowym uzupełnieniem teorii muzyki, historii muzyki, pedagogiki czy...
Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja nr 8/2018

Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja nr 8/2018

Kolejny – ósmy już – numer „Muzyki…” zawiera zróżnicowane tematycznie artykuły z zakresu teorii i historii muzyki, estetyki oraz edukacji muzycznej. Autorami tekstów są pracownicy Wydziału Edukacji Muzycznej UKW oraz osoby spoza tej uczelni, reprezentujące gdańskie i toruńskie środowisko naukowo-artystyczne. „Podejmowane wątki wpisują się w obszary refleksji interdyscyplinarnej nad edukacją muzyczną, która jest – jak powszechnie wiadomo – wielowymiarowa, kontekstualna, procesualna i interakcyjna. Jednocześnie narracje Autorów poszczególnych artykułów wskazują na dość poważne zainteresowanie problematyką kultury muzycznej i jej związków z edukacją muzyczną na różnych poziomach afirmacji i kontestacji. Uważam, że prezentowany tom, tak zróżnicowany tematycznie i zarazem wielowątkowy, zasługuje na publikację i dyskusję w ramach ogólnopolskiego obiegu naukowego”. Z recenzji dr. hab. Macieja Kołodziejskiego, prof. Akademii...
Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja nr 7/2017

Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja nr 7/2017

Najnowszy numer pisma, w którym zamieszczono między innymi artykuły trojga pedagogów Katedry Muzyki Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie. Publikacje powstały przy okazji Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Muzyka solowa i kameralna kompozytorów polskich i słowackich – aspekty artystyczne i wykonawcze. Pozostałe artykuły dotyczą muzyki...
Legendy na fortepian solo (nuty)

Legendy na fortepian solo (nuty)

Podstawą niniejszego wydania jest rękopis Legend znajdujący się w Archiwum Rodziny Kompozytora w Bydgoszczy w teczce zatytułowanej Utwory fortepianowe i inne – T.I Oprócz Legend w teczce znajdują się jeszcze dwa mazurki: Mazurki I i II. Mazurki mają formę szkiców pisanych ołówkiem, natomiast Legendy zachowały się w formie partytury przepisanej ręką kompozytora czarnym atramentem. Legendy to cykl trzech miniatur fortepianowych, powstałych na początku lat 40. XX wieku. Prawykonanie utworu odbyło się 18 czerwca 1946 roku na koncercie kompozytorskim w Bydgoszczy. Ich wykonawcą był Konrad Pałubicki. W 1952 roku kompozytor naniósł wiele poprawek melicznych i harmonicznych, i ta wersja stała się podstawą wydania cyklu. Do druku przygotowałam Legendę 1 i 2. Ze względu na zastosowany w kompozycji materiał harmoniczny, a przede wszystkim skomplikowane struktury akordowe w Legendzie 3 oraz ich ambitus przekraczający rozmiar rąk młodych pianistów, zrezygnowałam z jej włączenia do niniejszego wydawnictwa. Zachowany rękopis utworu nie zawierał żadnych oznaczeń dynamicznych, artykulacyjnych, ani żadnych innych wskazówek wykonawczych. Moja praca polegała zatem na wypełnieniu tych luk i doprecyzowaniu aspektów wykonawczych. Znając dość dobrze twórczość K. Pałubickiego – wzorując się na zachowanych jego utworach fortepianowych – starałam się wniknąć w tę stylistykę i zaproponować środki muzyczne oddające myśl kompozytora. Wprowadziłam więc własne oznaczenia artykulacyjne, oznaczenia dynamiczne, a przede wszystkim wprowadziłam wygodne dla pianisty palcowanie. Te elementy ułatwią młodym pianistom pracę nad odczytaniem tekstu i zapoznaniem się z nowym językiem muzycznym. Celem, jaki mi przyświecał w przygotowaniu Legend do druku, było stworzenie możliwości poznania przez młodych wykonawców, uczniów szkół muzycznych I i II stopnia nowego języka muzycznego i wprowadzenie ich w świat muzyki XX i XXI wieku. Takie właśnie walory posiada kompozycja Konrada...
Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja nr 6/2016

Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja nr 6/2016

Niniejszy numer „Muzyki” poświęcony jest w całości problematyce edukacji muzycznej w różnych jej aspektach. Autorzy zamieszczonych w numerze artykułów, powołując się na własne doświadczenia pedagogiczne i badawcze, ukazują nowe rozwiązania, wskazują na metody do polepszenia stanu umuzykalnienia polskiej młodzieży, przybliżają nowe technologie, wspomagające proces edukacji muzycznej. Zamieszczone w numerze artykuły pokazują, że wypracowane przez lata metody pracy z uczniami warto uzupełniać i wspomagać przez nowe środki dydaktyczne. A w codziennej pracy nauczyciela mogą nimi być multimedia. Postępująca cyfryzacja dotyczy wszystkich dziedzin życia, także i szkolnictwa. Dostępne narzędzia multimedialne pozwolą urozmaicić szkolną rzeczywistość i umożliwić skuteczną realizację...
Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja nr 2/2012

Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja nr 2/2012

W drugim tomie czasopisma „Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja” dominują teksty dotyczące przede wszystkim teorii muzyki oraz edukacji artystycznej. Numer otwierają artykuły poświęcone twórczości Kazimierza Serockiego. W dalszej części czytelnik znajdzie teksty przybliżające sylwetki znakomitych kompozytorów, a także rozprawy oscylujące wokół problematyki edukacji...
Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja nr 3/2013

Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja nr 3/2013

Rocznik Instytutu Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Numer 3 obejmuje szerokie spektrum zagadnień z zakresu teorii, historii i edukacji muzycznej. Składa się z 12 artykułów naukowych, komunikatu, recenzji i debiutu autorskiego oraz kroniki not o autorach. Autorzy artykułów, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami naukowymi, poruszają szereg ciekawych, zróżnicowanych i pogłębionych refleksjami tematów badawczych. Jest rzeczą zrozumiałą i godną podkreślenia, że zdecydowana większość autorów swe artykuły poświęciła wybitnemu polskiemu kompozytorowi Andrzejowi Koszewskiemu z okazji jego 90. urodzin, obchodzonych w roku 2012. Jemu też, z tejże racji, Instytut Edukacji Muzycznej UKW 25 kwietnia zorganizował i zadedykował Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. ANDRZEJ KOSZEWSKI – muzykolog, kompozytor i pedagog. Jednakże inne tematycznie artykuły zamieszczone w zbiorze są także w pełni uprawnione do tego, by w sumie tworzyć wartość naukową całej...
Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja nr 4/2014

Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja nr 4/2014

Wśród tekstów znalazły się między innymi: Lutosławscy w Drozdowie. Kulturotwórcza funkcja dworu ziemiańskiego pod zaborami; Piosenki dla dzieci Witolda Lutosławskiego – marginalizowany obszar twórczości; Spojrzenie klasyka XX wieku na barokową formę koncertu na podstawie „Koncertu na obój i harfę”;Forma dwuczęściowa w twórczości Lutosławskiego; Zagadnienia formalno-warsztatowe w kameralnych utworach klarnetowych; „Łańcuch II” – Instrumentacja – technika koncertująca – dramaturgia; Organizacja wysokości dźwięków w utworach Lutosławskiego. Problemy związane z analizą zjawiska; Cechy stylistyczne Claude’a Debussy’ego w twórczości Lutosławskiego; „II Symfonia” Witolda Lutosławskiego w oczach kompozytora; Człowiek po prostu przyzwoity – próba opisu postawy...
Jan Michał Wieczorek (1904-1980) toruński pedagog, dyrygent i kompozytor

Jan Michał Wieczorek (1904-1980) toruński pedagog, dyrygent i kompozytor

Autorka w swojej monografii przedstawia wybitnego i zasłużonego muzyka i społecznika działającego bardzo aktywnie w latach 1925-1980. Duże znaczenie odgrywał w życiu J. M. Wieczorka folklor pochodzący głównie z Pomorza ze szczególnym uwzględnieniem muzyki ludowej Kaszub. Oprócz analizy formalnej dzieł muzycznych, ukazane są też różnorodne inspiracje kompozytora. Dokonania artystyczne kompozytora wnoszą duży wkład do kulturalnego dorobku naszego kraju, a zwłaszcza dla regionu Pomorza i...
Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja nr 5/2015

Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja nr 5/2015

Zainicjowane w 2011 roku przez Katedrę Teorii Muzyki wydawnictwo rozszerza teraz listę autorów i zakres tematyczny drukowanych prac. Oprócz stałych autorów, członków Katedry, w bieżącym numerze opublikowane zostały artykuły naukowców ze Słowacji, w tym teksty profesora Milana Pazurika, który przedstawia kronikę działalności i dorobek artystyczny najwybitniejszego chóru słowackiego – Chóru Nauczycieli Słowackich z Trenczyna oraz doktor Marianny Kološtovej, która z kolei przybliża nam sylwetkę kompozytora Vojtecha Didiego i analizuje jego Capricciosa na fortepian. V. Didi to dyrygent i kompozytor związany z Bańską Bystrzycą oraz tamtejszą Akademią Sztuk Pięknych. Jest autorem kompozycji orkiestrowych, kameralnych, instrumentalnych, pieśni solowych i utworów chóralnych. Instytut Edukacji Muzycznej UKW w Bydgoszczy od wielu lat prowadzi współpracę z Katedrą Hudebni Vychowy Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy. W ramach programu ERASMUS odbywają się staże naukowe pedagogów i wymiana studentów, którzy też biorą udział w organizowanych przez obie uczelnie konferencjach naukowych. Stąd też publikacja wyników badań słowackich naukowców w jubileuszowym numerze pisma. Ponadto w numerze znajdują się artykuły prof. Jolanty Szulakowskiej-Kulawik, prof. Grzegorza Rubina, dr Karoliny Golinowskiej i mgr. Adama...
Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja nr1/2011

Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja nr1/2011

To pierwszy numer czasopisma Instytutu Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Poruszana w nim będzie tematyka muzyki dawnej i współczesnej, historii muzyki, a także szeroko rozumianej edukacji muzycznej. W skład pisma wchodzą artykuły, sprawozdania, komunikaty, recenzje oraz...