Triod kwietny z krakowskiej oficyny Szwajpolta Fiola (1491 r.). Studium filologiczno-językowe pierwszego cyrylickiego triodu drukowanego

Triod kwietny z krakowskiej oficyny Szwajpolta Fiola (1491 r.). Studium filologiczno-językowe pierwszego cyrylickiego triodu drukowanego

Książka przedstawia zagadnienia związane z opisem filologiczno-językowym Triodu kwietnego – pierwodruku z krakowskiej oficyny Szwajpolta Fiola. Opis badawczy związany z językiem Triodu kwietnego poprzedza rys historyczny o typograficzno-wydawniczym przedsięwzięciu Szwajpolta Fiola i wytworach jego działalności oraz o formowaniu się Triodu na gruncie bizantyjsko-słowiańskim. W publikacji Triod kwietny prezentowany jest jako księga liturgiczna należąca do grona najstarszych drukowanych ksiąg...