Chronotyp a sprawność funkcji poznawczych oraz aktywność okołodobowa osób zdrowych. Związek z genami kandydującymi centralnego zegara biologicznego

Chronotyp a sprawność funkcji poznawczych oraz aktywność okołodobowa osób zdrowych. Związek z genami kandydującymi centralnego zegara biologicznego

Życie człowieka zorganizowane jest wokół trzech zegarów: słonecznego, społecznego oraz biologicznego. Chronotyp można rozpatrywać jako indywidualny wzorzec synchronizacji tych zegarów przejawiający się w preferowanym przez jednostkę typie aktywności dobowej wyrażonym w wymiarze poranności-wieczorności. Coraz częściej podkreśla się wagę uwzględniania chronotypu w badaniach dotyczących funkcjonowania poznawczego człowieka. Książka jest raportem badań nad relacjami pomiędzy chronotypem i funkcjonowaniem poznawczym oraz polimorfizmami genów zegarowych. Jest to pierwsze opracowanie dotyczące tematyki asocjacji genów zegarowych z typem aktywności dobowej i funkcjonowaniem poznawczym, z uwzględnieniem tak dużej liczby polimorfizmów populacji...