Prognozowanie zdolności poznawczych i osiągnięć szkolnych młodych adolescentów

Prognozowanie zdolności poznawczych i osiągnięć szkolnych młodych adolescentów

Autorka książki zadała sobie pytanie, czy na podstawie znajomości wyników testowego pomiaru inteligencji w wieku przedszkolnym można przewidzieć wynik testowego pomiaru inteligencji w okresie wczesnej adolescencji, a także oceny szkolne, uzyskiwane przez uczniów w tym okresie. Podjęła więc problem mocy predykcyjnej testów inteligencji, problem wielokrotnie podejmowany przez psychologów od samego początku badań nad zdolnościami i ich psychometrycznym pomiarem. […] Badania empiryczne prowadzono w układzie podłużnym, co nie jest zbyt częste w pracach na temat rozwoju. Autorce udało się przeprowadzić takie badanie, a jego wyniki są interesujące i ważne. Wypełniają lukę istniejącą w polskiej literaturze psychologicznej […]. Autorka wykazała, że na podstawie wyników testu inteligencji Wechslera można z dość wysokim prawdopodobieństwem przewidywać zarówno poziom zdolności intelektualnych w okresie adolescencji, jak też uzyskiwane przez młodzież oceny szkolne. […] Książka Niny Wyrwicz może zainteresować nie tylko psychologów, specjalistów od rozwoju intelektualnego, ale również pedagogów i nauczycieli, zmagających się z problemem psychologicznych uwarunkowań sukcesów lub niepowodzeń szkolnych. Z recenzji prof. dr. hab. Edwarda...