Ludzie listy piszą… Referendum i wybory do sejmu w korespondencji Polaków (1946-1952)

Ludzie listy piszą… Referendum i wybory do sejmu w korespondencji Polaków (1946-1952)

Posłużenie się tak specyficzną, a zarazem ważną źródłową kategorią, jaką jest prywatna korespondencja, dla ukazania stosunku polskiego społeczeństwa do kluczowych dla tamtego okresu wydarzeń, takich jak referendum ludowe (czerwiec 1946) i wybory do Sejmu Ustawodawczego (styczeń 1947) oraz kolejne wybory z roku 1952, to zamysł godny najwyższego uznania. Przede wszystkim dlatego, że w wypadku listów poddanych perlustracji przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (lata czterdzieste) mamy do czynienia z wydobyciem autentycznych opinii, choć i korespondencja, kierowana do „Fali 49”, wypełniona jest kapitalnymi obserwacjami i charakterystycznymi dla tamtego czasu ujęciami. Do naukowego obiegu wprowadzone zostaje zatem źródło ważne, względnie rzadko wykorzystywane, w znaczący sposób wzbogacające wiedzę o realiach tamtej epoki […]. Nietypowe, mało znane źródła, precyzyjna narracja i solidna podbudowa bibliograficzna to trudne do podważenia atuty pracy. W pełni podzielam także opinię Autorów, że otrzymujemy niezwykle cenne źródło do badań zarówno nad lokalną, jak i ogólną historią społeczną. prof. dr hab. Włodzimierz Suleja (z recenzji...
Polska w XX wieku. W kręgu badań historycznych, politologicznych i prawnych

Polska w XX wieku. W kręgu badań historycznych, politologicznych i prawnych

Zbiór studiów zawiera trzy wiodące tematy dotyczące badań związanych z myślą polityczną, historią ustroju Polski oraz historią polityczną XX wieku. Jest to Księga Pamiątkowa dedykowana śp. Profesorowi Tadeuszowi Kisielewskiemu. Tematyka zainteresuje badaczy z zakresu historii i politologii oraz...