W stronę dobrej edukacji przedszkolnej

W stronę dobrej edukacji przedszkolnej

W ostatnich latach wyraźnie wzrosło zainteresowanie problematyką wychowania przedszkolnego i edukacją małych dzieci. Jest to spowodowane tym, że wiele dyscyplin naukowych, a wśród nich psychologia, pedagogika, medycyna zwracają uwagę na szczególne znaczenie wczesnego dzieciństwa w rozwoju osobowości człowieka. Edukacja najmłodszych jest też priorytetem Unii Europejskiej Książka pod tytułem W stronę dobrej edukacji przedszkolnej jest skromnym wycinkiem bardzo bogatej i złożonej problematyki z zakresu wychowania i kształcenia najmłodszych dzieci. Adresowana jest do nauczycieli przedszkoli i do kandydatów do tego zawodu, a także do tych dorosłych, którzy troszczą się o rozwój dziecka, jego dobro, szczęście oraz interesują się unowocześnianiem edukacji przedszkolnej i polepszaniem jakości pracy placówek...
Edukacja przyrodnicza w przedszkolu

Edukacja przyrodnicza w przedszkolu

Zagadnienie edukacji przyrodniczej w przedszkolu jest niezmiernie ważne. Bardzo dokładnie Autorka uzasadnia tę tezę we wstępie. Zwraca uwagę na korzyści, jakie daje małemu dziecku kontakt z przyrodą. Analiza treści wstępu pokazuje, iż kontakt z przyrodą wpływa w wysokim stopniu na wszechstronny rozwój dziecka. Dlatego ważne jest, aby kandydatów do zawodu nauczyciela przedszkola uświadomić o konieczności takiej edukacji i przygotować ich do profesjonalnej pracy nad zbliżaniem dzieci do przyrody ożywionej i nieożywionej. […] Materiał […] opracowania stanowi istotny i twórczy krok w kierunku doskonalenia działań pedagogicznych nauczycieli wychowania przedszkolnego, a także doskonalszego przygotowania studentów pedagogiki przedszkolnej do przyszłej pracy zawodowej. Publikacja wpisuje się w ważny w obecnych czasach nurt rozważań o jakości edukacji dzieci w wieku przedszkolnym. Z recenzji prof. dr hab. Anny...
Edukacja zdrowotna w przedszkolu

Edukacja zdrowotna w przedszkolu

Prezentowana książka należy do dziedziny stosowanej pedagogiki przedszkolnej, ukazuje możliwości realizowania celów i założeń edukacji zdrowotnej w przedszkolu. Publikacja adresowana jest do nauczycieli i kandydatów na nauczycieli przedszkoli, a także dla rodziców oraz osób, którym na sercu leży zdrowie i dobro małego...
Świat wartości dzieci kończących edukację przedszkolną

Świat wartości dzieci kończących edukację przedszkolną

W książce podjęto problematykę wprowadzania dzieci przedszkolnych w świat wartości. Publikacja adresowana jest przede wszystkim do nauczycieli przedszkoli, studentów pedagogiki oraz do rodziców i wszystkich, dla których ważne i priorytetowe jest dobro...