Metody badań i oceny niektórych właściwości tworzyw polimerowych i metali

Metody badań i oceny niektórych właściwości tworzyw polimerowych i metali

Książka pełni funkcję podręcznika akademickiego, który umożliwia poznanie niektórych fragmentów nauki o materiałach i inżynierii materiałowej, a także sposobów badań i wytwarzania wybranych właściwości materiałów inżynierskich. Monografia jest adresowana do pracowników naukowych i studentów kierunków: inżynieria materiałowa, edukacja techniczno-informatyczna, inżynieria bezpieczeństwa i...