Adam ROSIŃSKI

Adam Rosinski110Pianista, kompozytor, aranżer, producent muzyczny, realizator dźwięku. Ukończył studia magisterskie w zakresie edukacji muzycznej na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.
Jest specjalistą w zakresie wykorzystania elektronicznych instrumentów muzycznych i instrumentów wirtualnych (VSTi) w kompozycji, aranżacji oraz szeroko pojmowanej produkcji muzycznej. Nazywany często twórcą kompletnym dzięki umiejętnościom pozwalającym na komponowanie, aranżowanie, nagrywanie i pełne wyprodukowanie utworów muzycznych w postaci płyt audio CD.
Obecnie jest wykładowcą w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie prowadzi interdyscyplinarne zajęcia dotyczące sztuk muzycznych, plastycznych oraz inżynierii audiowizualnej. Związany z międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się badaniami akustycznymi. Jest członkiem honorowym w Polskim Stowarzyszeniu Realizatorów Dźwięku, członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Akustycznego oraz Audio Engineering Society (oddział w Polsce oraz Stanach Zjednoczonych).
W działalności naukowo – badawczej skupia się przede wszystkim na akustyce, wykorzystaniu technologii cyfrowych w produkcji muzycznej i reżyserii dźwięku oraz zastosowaniu szeroko pojętych multimediów i wykorzystaniu ich przez nauczycieli muzyki. Jest autorem kilkunastu artykułów i publikacji naukowych o tej tematyce oraz monografii pt. Wykorzystanie komputera w realizacji nagrań muzycznych wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

książki Adama Rosińskiego

przejdź

Katalog Książek