Piotr ZWIERZCHOWSKI

Piotr Zwierzchowski110Filmoznawca. Profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, wicedyrektor Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa UKW. Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej (1993-1996), Prezydenta Miasta Bydgoszczy (1999), Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2003-2004). Doktorat na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (1998), habilitacja na Uniwersytecie Łódzkim (2007).

Najbardziej interesuje go rekonstrukcja kontekstów decydujących o sensie filmowego przekazu. Główny przedmiot jego badań stanowi historia kina polskiego po II wojnie światowej, zwłaszcza socrealizm i kino lat 60.
Autor książek: Myślenie mityczne w pedagogice (w świetle koncepcji mitu Ernsta Cassirera) (1997), Zapomniani bohaterowie. O bohaterach filmowych polskiego socrealizmu (2000), Piękny sen pedagoga. Literackie i filmowe portrety świata edukacji (2005), Pęknięty monolit. Konteksty polskiego kina socrealistycznego (2005), Spektakl i ideologia. Szkice o filmowych wyobrażeniach śmierci heroicznej (2006), Zezowate szczęście (2006, wyd. w języku angielskim, Munk’s „Bad Luck” 2009), Kino nowej pamięci. Obraz II wojny światowej w kinie polskim lat 60. (2013, Nagroda im. Bolesława Michałka za najlepszą filmową książkę roku); redaktor i współredaktor kilkunasty tomów zbiorowych, m.in. Kino polskie wobec umierania i śmierci (2005), Kino polskie po roku 1989 (2007), Październik 1956 w literaturze i filmie (2010), Polskie kino popularne (2011), Kino polskie wobec II wojny światowej (2011), Polskie piśmiennictwo filmowe (2013), Kino, którego nie ma (2013), Konrad Eberhardt (2013).

książki Piotra Zwierzchowskiego

przejdź

Katalog Książek