Czy Jezus był Bogiem?

Czy Jezus był Bogiem?
Richard Swinburne, Czy Jezus był Bogiem?
Już niebawem zaprezentujemy Państwu bardzo ciekawe tłumaczenie znanej książki Richarda Swinburne’a „Czy Jezus był Bogiem?”
Swinburne250Czy istnieją dobre racje na rzecz wiary w to, że istnieje Bóg? Richard Swinburne dowodził przy różnych okazjach, a zwłaszcza w książce „Czy istnieje Bóg?”, iż ogólny charakter świata naturalnego (zwłaszcza fakt, że rządzą nim prawa przyrody, które doprowadziły do powstania istot ludzkich) czyni istnienie Boga prawdopodobnym. Dlaczego jednak mielibyśmy przypuszczać, że Bóg (o ile jakiś Bóg istnieje) jest Bogiem chrześcijańskim? Autor zamierza odpowiedzieć na to pytanie w niniejszej książce i wykazać, że jeśli istnieje Bóg, zachodzi bardzo duże prawdopodobieństwo prawdziwości najważniejszych doktryn, jakie na temat Boga głosi Kościół chrześcijański, a które występują wyłącznie w chrześcijaństwie i wyróżniają je spośród innych religii także twierdzących, że Bóg istnieje.
Richard Swinburne uznawany jest za jednego z najwybitniejszych apologetów chrześcijaństwa wśród przedstawicieli oksfordzkiej tradycji filozofii analitycznej. W obszarze jego zainteresowań pojawiają się problemy z dziedziny filozofii religii, teologii filozoficznej, epistemologii oraz teorii nauki. Swoje najważniejsze dzieła wydawał w cyklach: trylogii poświęconej uzasadnieniu istnienia Boga, racjonalności teizmu i prawdziwości przekonań religijnych.