Formy płatności

w księgarni internetowej Wydawnictwa UKW

Cena zamówionej książki

 

Obowiązującą Kupującego ceną książki jest cena podana w księgarni w dniu złożenia zamówienia przez Kupującego. Na całkowity koszt zamówienia składa się cena zamówionej książki/książek oraz opłata należna Poczcie Polskiej za usługę dostawy zamówionych książek.

 

Forma płatności

 

Należność za książkę/książki Kupujący uiszcza przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem), wraz z którą Kupujący otrzymuje od Sprzedawcy fakturę VAT dokumentującą dokonanie sprzedaży.