Formy płatności

w księgarni internetowej Wydawnictwa UKW

Cena zamówionej książki

Obowiązującą Kupującego ceną książki jest cena podana w księgarni w dniu złożenia zamówienia przez Kupującego. Na całkowity koszt zamówienia składa się cena zamówionej książki/książek oraz opłata należna Poczcie Polskiej za usługę dostawy zamówionych książek.

Forma płatności

Należność za książkę/książki Kupujący uiszcza przelewem na konto po złożeniu zamówienia. W przypadku odbioru osobistego ma również możliwość płatności kartą.  Kupujący otrzymuje fakturę VAT dokumentującą dokonanie sprzedaży.