Kolejna nagroda dla „Szlachcianki”

Kolejna nagroda dla „Szlachcianki”

Z wielką przyjemnością informujemy, że Jury Nagrody „Studiów Źródłoznawczych” im. Profesora Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z rok 2022 ufundowanej przez Dyrektora Instytutu Historii PAN 9 grudnia 2022 roku przyznało dr. hab. Witoldowi Brzezińskiemu II Nagrodę w kategorii „Książki z zakresu Źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii” za książkę „Życie szlachcianki w późnośredniowiecznej Wielkopolsce. Magnificae et generosae. Zagadnienia demograficzne i majątkowe”