XX konferencja Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych

W dniach 3-6 czerwca 2014 r. odbyła się konferencja Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, której organizatorem było Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W spotkaniach uczestniczyli dyrektorzy i kierownicy wydawnictw akademickich z 30 uczelni publicznych w kraju.

Zebranych powitały władze rektorskie UP oraz dyrektor Biblioteki. Temat konferencji Inicjatywy projakościowe i nowe wyzwania w działalności wydawnictw akademickich omawiany był na kilku zebraniach poświęconych m.in. problemom publikacji elektronicznych, udostępnianiu plików na platformach cyfrowych, nowelizacji ustawy o egzemplarzu obowiązkowym i ustawy o jednolitej cenie książki oraz dotacjom na podręczniki akademickie. Podczas walnego zebrania SWSW zorganizowano wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej, które jednomyślnie wygrała mgr Grażyna Jarzyna, Dyrektor Wydawnictwa UKW.

Wstęp do obrad organizatorki Ewy Zawadzkiej-Mazurek Przed rozpoczęciem obrad Obrady