Książka Piotra Zwierzchowskiego nagrodzona przez PAN

Książka Piotra Zwierzchowskiego nagrodzona przez PAN

Miło nam poinformować, że Komitet Nauk o Sztuce PAN działając na podstawie § 3, pkt. 1 Regulaminu konkursu o Nagrodę Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu nauk o sztuce przyznał w drodze głosowania nagrody:

1. w zakresie filmoznawstwa Piotrowi Zwierzchowskiemu za książkę Filmowe reprezentacje PZPR, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2022

2. w zakresie historii sztuki Stanisławowi Czekalskiemu za książkę Jak wyjaśnić obraz? Metodologiczne tropy historii sztuki w epoce Ernsta H. Gombricha, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2022

3. w zakresie muzykologii Krzysztofowi Bilicy za książkę Etiudy Chopina w jego „jednym sposobie” z perspektywy dźwięków węzłowych i figur migotliwych, Kraków: Wydawnictwo Astraia, 20224. w zakresie teatrologii Annie R. Burzyńskiej za książkę Atlas anatomiczny Georga Büchnera, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2022.

Więcej informacji: https://knos.pan.pl/pl/konkurs