Polityka Prywatności

Polityka prywatności Księgarni Internetowej Wydawnictwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

 

Ochrona danych i polityka prywatności

  1. Klientowi przysługuje prawo wglądu, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, żądania ich usunięcia, jeżeli są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego , który jest też jedynym posiadaczem informacji o danych osobowych klienta.
  3. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zobowiązuje się do nieudostępniania, przekazywania lub sprzedaży tych danych jakiemukolwiek innemu podmiotowi za wyjątkiem przekazania Poczcie Polskiej i operatorom płatności.