Wyprzedaż!

Dobre i złe sąsiedztwa. Historia kluczem do zrozumienia współczesnych relacji międzysąsiedzkich

42.00zł 12.60zł

Teresa Maresz,
Katarzyna Grysińska-Jarmuła (red.)
ISBN 978-83-8018-078-9
Bydgoszcz 2016,
s. 528, oprawa twarda

Spis treści i wstęp – plik PDF

Na to, jak układają się relacje między sąsiadującymi ze sobą społeczeństwami niemały wpływ mają wydarzenia z przeszłości. To historia pozwala zrozumieć współczesność. Niejeden antagonizm czy stereotyp ma swoje korzenie w konfliktach i sprzecznościach w czasach minionych. To one, między innymi, rzutują na to, czy w dzisiejszych czasach potrafimy ze sobą rozmawiać bez emocji, czy też nadal stawiamy sobie nawzajem zarzuty i mamy do siebie pretensje. Oddajemy w Państwa ręce książkę rozpoczynającą cykl publikacji pod wspólnym tytułem „Dobre i złe sąsiedztwa”. Tom I pt. „Historia kluczem do zrozumienia współczesnych relacji międzysąsiedzkich” został podzielony na dwie części. W pierwszej z nich, zatytułowanej „Bliscy i dalecy sąsiedzi” zebrano artykuły mówiące o konkretnych relacjach zachodzących między sąsiadami na szczeblu lokalnym oraz międzynarodowym. Druga część książki zatytułowana „Sąsiedzi w historiografii, edukacji i kulturze” zawiera artykuły związane z polityką historyczną i dziedzictwem kulturowym w kontekście relacji sąsiedzkich, a także artykuły omawiające historiografię oraz wpływ edukacji regionalnej na budowanie poprawnych relacji międzysąsiedzkich w Polsce, Serbii, Białorusi czy Ukrainie.

Brak w magazynie

Opis produktu

Na to, jak układają się relacje między sąsiadującymi ze sobą społeczeństwami niemały wpływ mają wydarzenia z przeszłości. To historia pozwala zrozumieć współczesność. Niejeden antagonizm czy stereotyp ma swoje korzenie w konfliktach i sprzecznościach w czasach minionych. To one, między innymi, rzutują na to, czy w dzisiejszych czasach potrafimy ze sobą rozmawiać bez emocji, czy też nadal stawiamy sobie nawzajem zarzuty i mamy do siebie pretensje. Oddajemy w Państwa ręce książkę rozpoczynającą cykl publikacji pod wspólnym tytułem „Dobre i złe sąsiedztwa”. Tom I pt. „Historia kluczem do zrozumienia współczesnych relacji międzysąsiedzkich” został podzielony na dwie części. W pierwszej z nich, zatytułowanej „Bliscy i dalecy sąsiedzi” zebrano artykuły mówiące o konkretnych relacjach zachodzących między sąsiadami na szczeblu lokalnym oraz międzynarodowym. Druga część książki zatytułowana „Sąsiedzi w historiografii, edukacji i kulturze” zawiera artykuły związane z polityką historyczną i dziedzictwem kulturowym w kontekście relacji sąsiedzkich, a także artykuły omawiające historiografię oraz wpływ edukacji regionalnej na budowanie poprawnych relacji międzysąsiedzkich w Polsce, Serbii, Białorusi czy Ukrainie.

Od Redakcji

„Z uznaniem należy przyjąć inicjatywę wydawniczą, która zrodziła się w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. (…) O randze przedsięwzięcia świadczy fakt, że wzięło w nim udział prawie 40 autorów, reprezentujących różne dyscypliny naukowe i wiele ośrodków uniwersyteckich oraz pozauczelnianych w kraju i za granicą. Uczestniczyli w nim bowiem historycy, politolodzy, kulturolodzy, socjologowie oraz znawcy stosunków międzynarodowych z Polski, Rosji, Niemiec, Litwy, Ukrainy, Białorusi, Serbii, Słowacji, a nawet Chin. Projekt ten ma charakter interdyscyplinarny i międzynarodowy. (…) Przedłożona do recenzji praca jest ważnym przedsięwzięciem naukowo-edytorskim. Stanowi kompetentny przegląd różnorodnych zagadnień będących przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin, zwłaszcza w dziedzinie historii, politologii, socjologii, antropologii kulturowej i stosunków międzynarodowych. Jest w polskiej historiografii bardzo udaną próbą ukazania zagadnienia sąsiedztwa w jej szerokim chronologicznym, terytorialnym i interdyscyplinarnym wymiarze. Czytelnik otrzymuje rozległą panoramę wydarzeń oraz przemian, których wspólnym mianownikiem jest zagadnienie sąsiedztwa. Składają się na nią relacje między społecznościami wywodzącymi się z różnych kręgów kulturowych, religijnych i etnicznych”.

Z recenzji prof. dr. hab. Ryszarda Sudzińskiego

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Bądź pierwszym recenzentem “Dobre i złe sąsiedztwa. Historia kluczem do zrozumienia współczesnych relacji międzysąsiedzkich”