Wyprzedaż!

Dyplomaci rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w czasie II wojny światowej i w latach powojennych

21.00zł 6.30zł

Adam Sudoł,
Magdalena Bierzyńska-Sudoł (red.)
ISBN 978-83-8018-113-7
Bydgoszcz 2016,
s. 156, oprawa miękka

Spis treści i wstęp – plik PDF

Dyplomaci rezydującego w Londynie rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, sprawując swoją misję, bronili dobrego imienia Polski poza jej granicami, zabiegali też różnymi sposobami o korzystne rozwiązania dla jej interesów w czasie II wojny światowej i po zakończeniu działań zbrojnych.Był to jednak głos ważny, podnoszony podczas wielu spotkań i konferencji międzynarodowych na Zachodzie, wypowiadany wbrew stanowiskom zajmowanym przez oficjalną dyplomację i propagandę Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Poruszanie spraw polskich na arenie międzynarodowej to najważniejsza zasługa dyplomatów rządu RP na uchodźstwie w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu.

Brak w magazynie

Opis produktu

Dyplomaci rezydującego w Londynie rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, sprawując swoją misję, bronili dobrego imienia Polski poza jej granicami, zabiegali też różnymi sposobami o korzystne rozwiązania dla jej interesów w czasie II wojny światowej i po zakończeniu działań zbrojnych. Dnia 5 lipca 1945 roku wielkie mocarstwa uznały Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, co było jednoznaczne z cofnięciem uznania dla rządu w Londynie. Od tego czasu rząd […], nie mogąc mianować swych oficjalnych przedstawicieli dyplomatycznych, desygnował jedynie tzw. delegatów. Odgrywali oni ograniczoną i w praktyce symboliczną rolę w niektórych państwach Europy i w nielicznych na świecie. Sprawowali swoje funkcje honorowo, nie dysponując żadnymi uprawnieniami dyplomatycznymi. […] Nie byli też uznawani przez inne państwa, bowiem w tym czasie ambasadorów i konsulów mianowały już władze w Warszawie. Występowali więc na arenie międzynarodowej w roli nieoficjalnych przedstawicieli dyplomatycznych, reprezentujących zniewoloną przez Sowietów Polskę. Nie należeli do korpusu dyplomatycznego, nie posiadali immunitetu, a ich głos traktowany był jako opinia części środowisk polskiej emigracji. Był to jednak głos ważny, podnoszony podczas wielu spotkań i konferencji międzynarodowych na Zachodzie, wypowiadany wbrew stanowiskom zajmowanym przez oficjalną dyplomację i propagandę Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej.

Poruszanie spraw polskich na arenie międzynarodowej to najważniejsza zasługa dyplomatów rządu RP na uchodźstwie w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu. Głos wolnej Polski […] torował drogę do niepodległej Rzeczypospolitej.

Ze wstępu

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Bądź pierwszym recenzentem “Dyplomaci rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w czasie II wojny światowej i w latach powojennych”