Wyprzedaż!

Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie,
cz. 6

33.60zł 10.00zł

Małgorzata Święcicka,
Monika Peplińska (red.)
ISBN 978-83-8018-099-4
Bydgoszcz 2016,
s. 246, oprawa miękka

Spis treści – plik PDF

Tom szósty serii stanowi kolejne potwierdzenie zainteresowania językowo-kulturowo-społeczną przestrzenią miasta a zaproponowany w niniejszej monografii sposób postrzegania przestrzeni miasta przez pryzmat tak ważnej i naturalnej dla niej kategorii transportu jest to temat ważny i nośny. Autorzy szkiców zamieszczonych w niniejszej publikacji sygnalizują nie tylko duże zainteresowanie daną tematyką, ale także konieczność kontynuowania prowadzonych badań. W tym przekonaniu utwierdzają nie tylko głosy wybitnych badaczy problematyki miejskiej, ale również głosy badaczy młodych, debiutujących w tomie Miasto 6. Co z pewnością zaowocuje kolejnymi monografiami z cyklu Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie.

Brak w magazynie

Opis produktu

Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie jest serią wydawniczą ukazującą się w Bydgoszczy od 2006 roku. Zaproponowana w 2006 roku dyskusja na temat językowo-kulturowego funkcjonowania przestrzeni miejskiej (z czasem również wiejskiej) okazała się niezwykle atrakcyjna i inspirująca, skoro do rąk czytelników oddajemy już tom szósty. Swoje wypowiedzi badacze (językoznawcy, literaturoznawcy, kulturoznawcy) koncentrują wokół określonego, od drugiego tomu, szczegółowego tematu badawczego. W poszczególnych monografiach (2006, 2008, 2011, 2012, 2014) zamieszcza się rozważania zarówno o charakterze metodologiczno-teoretycznym, jak i wyniki szczegółowych prac materiałowych, w których podejmuje się różnorodne kwestie dotyczące funkcjonowania przestrzeni miejskiej i wiejskiej, m.in.: miejskiej polszczyzny mówionej, frazeologii miejskiej, gwary miejskiej, miejskiej antroponimii i toponimii, kreacji języka mieszkańców miast, językowego obrazu miasta i jego mieszkańców wraz z ich stereotypami.

Tom szósty stanowi kolejne potwierdzenie zainteresowania językowo-kulturowo-społeczną przestrzenią miasta. Jak dowodzi powyższy przegląd, zaproponowany w niniejszej monografii sposób postrzegania przestrzeni miasta przez pryzmat tak ważnej i naturalnej dla niej kategorii transportu jest to temat ważny i nośny. Autorzy szkiców zamieszczonych w niniejszej publikacji sygnalizują nie tylko duże zainteresowanie daną tematyką, ale także konieczność kontynuowania prowadzonych badań. W tym przekonaniu utwierdzają nie tylko głosy wybitnych badaczy problematyki miejskiej, ale również głosy badaczy młodych, debiutujących w tomie Miasto 6. Co szczególnie cieszy, to fakt, iż „miejski” temat integruje badaczy z różnych ośrodków naukowych, jest okazją do wymiany myśli tak dojrzałych, jak i młodych naukowców, co z pewnością zaowocuje kolejnymi monografiami z cyklu Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie.

Tom szósty, tak samo jak poprzednie, kierujemy nie tylko do środowisk naukowych. Wśród potencjalnych czytelników zawsze są po prostu mieszkańcy miast, wrażliwi na ich piękno, zachodzące w nich przemiany. Dla nich urbanistyczna przestrzeń jest naturalnym środowiskiem, w którym funkcjonują na co dzień.

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Bądź pierwszym recenzentem “Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie,
cz. 6”