Wyprzedaż!

Polska w Sojuszu Północnoatlantyckim.
Wojsko Polskie w operacjach reagowania kryzysowego NATO

31.50zł 9.50zł

Łukasz Jureńczyk
ISBN 978-83-8018-093-2,
Bydgoszcz 2016,
s. 400, oprawa miękka

seria Wojsko Polskie w operacji reagowania kryzysowego NATO

Spis treści – plik PDF

Operacje reagowania kryzysowego NATO i polskie w nich uczestnictwo to zagadnienia znane jedynie wąskiemu gronu specjalistów, a jednocześnie budzące silne, wynikające często z niewiedzy bądź wiedzy wybiórczej i niepełnej, emocje. Kolejna już książka Łukasza Jureńczyka na ten temat wypełnia zatem ważny obszar niewiedzy, wiedzy częściowej, półprawd, stereotypów i potocznych przekonań. Oparta na obszernym materiale badawczym stanowi wartościowe studium ważkiego problemu społecznego, posiadającego również niebagatelny potencjał polityczny.

Opis produktu

Bardzo pozytywnie należy ocenić fakt, że młody badacz, doktor Łukasz Jureńczyk, uczynił z operacji reagowania kryzysowego NATO i polskiego w nich uczestnictwa główny motyw swoich naukowych rozważań. Jest to zagadnienie znane jedynie wąskiemu gronu specjalistów, a jednocześnie budzi ono silne, wynikające często z niewiedzy bądź wiedzy wybiórczej i niepełnej, emocje. Przedstawiona do recenzji praca wypełnia zatem ważny obszar niewiedzy, wiedzy częściowej, półprawd, stereotypów i potocznych przekonań. (…) Oprócz wymiaru poznawczego, godna podkreślenia jest jej wartość utylitarna – może pełnić ona rolę narzędzia pomocniczego dla decyzyjnych gremiów wojskowych i politycznych w toku wypracowywania decyzji o ewentualnym uczestnictwie w przyszłych operacjach reagowania kryzysowego. (…) Praca sytuuje się w obrębie szeroko rozumianych nauk społecznych. Stanowi wartościowe studium ważkiego problemu społecznego, posiadającego również niebagatelny potencjał polityczny. Interesujące podejście metodologiczne w połączeniu z wyjątkowo starannie zestawioną i obszerną bazą bibliograficzną oraz prezentowaną przez Autora dojrzałością badawczą doprowadziło do powstania wartościowej publikacji, wypełniającej istotną lukę istniejącą w polskim piśmiennictwie.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Krzysztofa Kubiaka

Monografia dr. Łukasza Jureńczyka jest bardzo dobrze napisanym opracowaniem naukowym, kompetentnie i całościowo prezentującym polskie zaangażowanie w działania podejmowane przez NATO, ukazanym na tle przeobrażeń tej instytucji jako sojuszu obronnego i quasi-instytucję bezpieczeństwa zbiorowego. (…) Podkreślić należy, że została ona oparta na ogromnym materiale badawczym. Autor w zasadzie wykorzystał cały dorobek polskich badaczy, ważne publikacje obcojęzyczne oraz dokumenty. (…) Merytoryczna ocena treści każdego z rozdziałów jest pozytywna. Stanowią one osobną, dobrze skonstruowaną całość i zostały właściwie ze sobą powiązane. Opis stanu rzeczy jest kompletny, przekaz jasno prowadzony i bardzo dobrze udokumentowany przypisami oraz odsyłaczami. Tok narracji jest klarowny i przekonujący. Autor kompetentnie prezentuje kolejne kwestie, nie zostawiając czytelnikowi szans na podjęcie polemiki czy też wskazanie błędów logicznych. Pracę czyta się bardzo dobrze.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Piotra Mickiewicza

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Bądź pierwszym recenzentem “Polska w Sojuszu Północnoatlantyckim.
Wojsko Polskie w operacjach reagowania kryzysowego NATO”