Wyprzedaż!

Polska w Sojuszu Północnoatlantyckim.
Wojsko Polskie w operacjach reagowania kryzysowego NATO

31.50zł 9.50zł

Łukasz Jureńczyk
ISBN 978-83-8018-093-2,
Bydgoszcz 2016,
s. 400, oprawa miękka

seria Wojsko Polskie w operacji reagowania kryzysowego NATO

Spis treści – plik PDF

Operacje reagowania kryzysowego NATO i polskie w nich uczestnictwo to zagadnienia znane jedynie wąskiemu gronu specjalistów, a jednocześnie budzące silne, wynikające często z niewiedzy bądź wiedzy wybiórczej i niepełnej, emocje. Kolejna już książka Łukasza Jureńczyka na ten temat wypełnia zatem ważny obszar niewiedzy, wiedzy częściowej, półprawd, stereotypów i potocznych przekonań. Oparta na obszernym materiale badawczym stanowi wartościowe studium ważkiego problemu społecznego, posiadającego również niebagatelny potencjał polityczny.

Brak w magazynie

Opis produktu

Bardzo pozytywnie należy ocenić fakt, że młody badacz, doktor Łukasz Jureńczyk, uczynił z operacji reagowania kryzysowego NATO i polskiego w nich uczestnictwa główny motyw swoich naukowych rozważań. Jest to zagadnienie znane jedynie wąskiemu gronu specjalistów, a jednocześnie budzi ono silne, wynikające często z niewiedzy bądź wiedzy wybiórczej i niepełnej, emocje. Przedstawiona do recenzji praca wypełnia zatem ważny obszar niewiedzy, wiedzy częściowej, półprawd, stereotypów i potocznych przekonań. (…) Oprócz wymiaru poznawczego, godna podkreślenia jest jej wartość utylitarna – może pełnić ona rolę narzędzia pomocniczego dla decyzyjnych gremiów wojskowych i politycznych w toku wypracowywania decyzji o ewentualnym uczestnictwie w przyszłych operacjach reagowania kryzysowego. (…) Praca sytuuje się w obrębie szeroko rozumianych nauk społecznych. Stanowi wartościowe studium ważkiego problemu społecznego, posiadającego również niebagatelny potencjał polityczny. Interesujące podejście metodologiczne w połączeniu z wyjątkowo starannie zestawioną i obszerną bazą bibliograficzną oraz prezentowaną przez Autora dojrzałością badawczą doprowadziło do powstania wartościowej publikacji, wypełniającej istotną lukę istniejącą w polskim piśmiennictwie.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Krzysztofa Kubiaka

Monografia dr. Łukasza Jureńczyka jest bardzo dobrze napisanym opracowaniem naukowym, kompetentnie i całościowo prezentującym polskie zaangażowanie w działania podejmowane przez NATO, ukazanym na tle przeobrażeń tej instytucji jako sojuszu obronnego i quasi-instytucję bezpieczeństwa zbiorowego. (…) Podkreślić należy, że została ona oparta na ogromnym materiale badawczym. Autor w zasadzie wykorzystał cały dorobek polskich badaczy, ważne publikacje obcojęzyczne oraz dokumenty. (…) Merytoryczna ocena treści każdego z rozdziałów jest pozytywna. Stanowią one osobną, dobrze skonstruowaną całość i zostały właściwie ze sobą powiązane. Opis stanu rzeczy jest kompletny, przekaz jasno prowadzony i bardzo dobrze udokumentowany przypisami oraz odsyłaczami. Tok narracji jest klarowny i przekonujący. Autor kompetentnie prezentuje kolejne kwestie, nie zostawiając czytelnikowi szans na podjęcie polemiki czy też wskazanie błędów logicznych. Pracę czyta się bardzo dobrze.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Piotra Mickiewicza

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Bądź pierwszym recenzentem “Polska w Sojuszu Północnoatlantyckim.
Wojsko Polskie w operacjach reagowania kryzysowego NATO”