Wyprzedaż!

Refleksja nauczycieli wczesnej edukacji dotycząca pracy z uczniami (w perspektywie badań rekonstrukcyjnych). Studium teoretyczno-metodologiczne

25.20zł 7.60zł

Joanna Szymczak
ISBN 978-83-8018-104-5,
Bydgoszcz 2016,
s. 254, oprawa miękka

.Link Spis treści w pliku PDF

Autorka podjęła udaną próbę poszerzenia i pogłębienia znaczeń, jakie w dyskursie pedeutologicznym nadaje się kategorii refleksji/refleksyjności nauczyciela. Oryginalność podjętego zamierzenia badawczego ma swoje źródło w sposobie konstrukcji kluczowego dla projektu empirycznego pytania. Zamiast standardowego – powiedz, o czym myślisz? sformułowane zostało pytanie: powiedz, jak myślisz? Ta wydawałoby się z pozoru drobna zmiana znaczenia stała się kluczem otwierającym przestrzeń naukowej penetracji słabo rozpoznanego, a jakże ważnego obszaru badań pedeutologicznych − namysłu nad istotą nauczycielskiej profesji.

 

Brak w magazynie

Kategorie: , . Tag: .

Opis produktu

Autorka podjęła udaną próbę poszerzenia i pogłębienia znaczeń, jakie w dyskursie pedeutologicznym nadaje się kategorii refleksji/refleksyjności nauczyciela. Oryginalność podjętego zamierzenia badawczego ma swoje źródło w sposobie konstrukcji kluczowego dla projektu empirycznego pytania. Zamiast standardowego – powiedz, o czym myślisz? sformułowane zostało pytanie: powiedz, jak myślisz? Ta wydawałoby się z pozoru drobna zmiana znaczenia stała się kluczem otwierającym przestrzeń naukowej penetracji słabo rozpoznanego, a jakże ważnego obszaru badań pedeutologicznych − namysłu nad istotą nauczycielskiej profesji. […]

Książka powinna zainteresować liczne grono czytelników. W pierwszym rzędzie są nimi nauczyciele nauczycieli. Kolejną grupą, dla której praca ta powinna stać się lekturą obowiązkową, są studenci i doktoranci realizujący projekty badawcze w ramach prac promocyjnych. Z pewnością powinna być „odczytana” w gronie nauczycieli, pracowników nadzoru pedagogicznego i władz oświatowych poszukujących intelektualnych narzędzi dla nadania znaczenia i odkrywania sensu tego, co stanowi treść ich zawodowej codzienności.

Z recenzji wydawniczej dr hab. Hanny Kędzierskiej, prof. UWM

Joanna Szymczak

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Autorka artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach krajowych i zagranicznych. Jej zainteresowania naukowe sytuują się głównie w zakresie dydaktyki i pedeutologii. Dotyczą procesu uczenia się (uwarunkowania, rola i zadania nauczyciela, organizowanie warunków uczenia się, alternatywne koncepcje i metody w edukacji), refleksyjności i refleksji (szczególnie namysł podejmowany przez nauczyciela i ucznia). W jej rozważaniach dotyczących określonych aspektów rzeczywistości edukacyjnej znaczącą rolę odgrywają koncepcje socjokulturowe L.S. Wygotskiego i J.S. Brunera. Podejmowane przez nią poszukiwania teoretyczne i poczynania badawcze dotyczą głównie etapu edukacji wczesnoszkolnej. Bliska jest jej również terapia pedagogiczna.

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Bądź pierwszym recenzentem “Refleksja nauczycieli wczesnej edukacji dotycząca pracy z uczniami (w perspektywie badań rekonstrukcyjnych). Studium teoretyczno-metodologiczne”