Wyprzedaż!

Zrozumieć postmodernizm. Sceptycyzm i socjalizm od Rousseau do Foucaulta

29.40zł 8.80zł

Stephen R. C. Hicks
tłumaczenie: Piotr Kostyło i Katarzyna Nowak
ISBN 978-83-8018-092-5
Bydgoszcz 2016,
s. 300, oprawa miękka

czwarta część serii Biblioteka Myśli Pedagogicznej

Spis treści – plik PDF

Książka Stephena R.C. Hicksa jest warta szerokiego propagowania w środowiskach polskiej pedagogiki akademickiej dla wypełnienia znaczącej luki, przeciwdziałania stereotypom oraz w celu eliminowania narosłych wokół postmodernizmu uproszczeń. Praca podejmuje niezwykle istotne problemy, które dla współczesnych nauk humanistycznych i społecznych są najważniejsze. Wydanie książki w Polsce wpłynie na zintensyfikowanie dyskusji koncentrujących się wokół kluczowych znamion współczesnej kultury, ich źródeł oraz kierunków rozwoju oraz przyczyni się do zajmowania wobec nich określonego stanowiska. Szczególnie przydatne to dzieło okaże się dla studentów pedagogiki i młodych adeptów nauk pedagogicznych, a zwłaszcza dla pedagogów zajmujących się filozofią edukacji i aksjologią pedagogiczną.

.

 

Brak w magazynie

Opis produktu

Książka Stephena R.C. Hicksa jest warta szerokiego propagowania w środowiskach polskiej pedagogiki akademickiej dla wypełnienia znaczącej luki, przeciwdziałania stereotypom oraz w celu eliminowania narosłych wokół postmodernizmu uproszczeń. Praca podejmuje niezwykle istotne problemy, które dla współczesnych nauk humanistycznych i społecznych są najważniejsze. Wydanie książki w Polsce wpłynie na zintensyfikowanie dyskusji koncentrujących się wokół kluczowych znamion współczesnej kultury, ich źródeł oraz kierunków rozwoju oraz przyczyni się do zajmowania wobec nich określonego stanowiska. Szczególnie przydatne to dzieło okaże się dla studentów pedagogiki i młodych adeptów nauk pedagogicznych, a zwłaszcza dla pedagogów zajmujących się filozofią edukacji i aksjologią pedagogiczną.

Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. Urszuli Ostrowskiej

Seria Biblioteka Myśli Pedagogicznej ma na celu wzmocnienie interdyscyplinarnego nurtu w namyśle nad problemami pedagogicznymi. W związku z postępującą sp ecjalizacją w naukach pedagogicznych, wymuszaną przez wymagania rynku pracy, zagrożony jest namysł nad nauczaniem, wychowaniem i opieką jako procesami integralnymi, wypływającymi z kultury i oddziałującymi na nią. Niniejsza seria jest próbą odpowiedzi na to zagrożenie, sytuując problemy pedagogiczne w szerszym kontekście nauk humanistycznych i sp ołecznych.

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Bądź pierwszym recenzentem “Zrozumieć postmodernizm. Sceptycyzm i socjalizm od Rousseau do Foucaulta”