Archeologia i społeczeństwo. Wędrówki śladami wzajemnych relacji

25.20zł

Jacek Woźny
ISBN 978-83-8018-121-2
Bydgoszcz 2017,
s. 148, oprawa miękka

Spis treści – plik PDF

Zawarte w tomie teksty zostały dobrane tak, by podkreślić przeko­nanie, że obecnie archeologia nie powinna ograniczać się jedynie do opisywania i interpretowania dawnych artefaktów. Konstruuje ona złożone relacje teraźniejszości z przeszłością, wpływa na kierunki i metody ochrony dziedzictwa kulturowego oraz uczestniczy w rozwoju myśli politycznej i edukacji narodowej. Odległa przeszłość nie jest pozostawiona w tyle, lecz cierpliwie zbiera i układa to, co wygodnie nazywamy teraźniejszością.

Opis produktu

„Współczesna archeologia powinna wykraczać poza nadawanie znaczeń artefaktom czy potwierdzanie ich funkcji w kulturze pradziejowej. Gdy staramy się odgadywać, jak ludzie w przeszłości podchodzili do pewnych zjawisk, to nasze odpowiedzi motywowane są zmysłowymi doświadczeniami, opartymi na obcowaniu z pozostałościami osad, cmentarzysk, sanktuariów, a także subiektywnymi doznaniami ich obecności (…). Materialne relikty są badane, komentowane i wykorzystywane ze względu na bieżące potrzeby społeczne. Ponieważ archeologia jest uwikłana w teraźniejszość, przypisywane jej znaczenia ulegały ciągłym zmianom. Przemieszanie celów naukowych i praktycznych doprowadziło do ideologizacji archeologii oraz włączenia jej w przestrzeń kultury popularnej (…).”

„Wyłania się obecnie nowa, integrująca funkcja archeologicznych artefaktów. Pierwotnie cechowała je użyteczność, wypełniająca potrzeby archaicznych wspólnot. Dziś natomiast wytwory pradziejowe są wśród nas zaledwie obecne, choć niekiedy nadal nadają sens światu poprzez argumenty ideologiczne i etniczne (…). Zebranie jednotematycznych tekstów w zwartym tomie ma podkreślać przekonanie, że obecnie archeologia nie powinna ograniczać się jedynie do opisywania i interpretowania dawnych artefaktów. Konstruuje ona złożone relacje teraźniejszości z przeszłością, wpływa na kierunki i metody ochrony dziedzictwa kulturowego, uczestniczy w rozwoju myśli politycznej i edukacji narodowej (…). Odległa przeszłość nie jest pozostawiona w tyle, lecz cierpliwie zbiera i układa to, co wygodnie nazywamy teraźniejszością (…).”

Ze Słowa wstępnego