Dobre i złe sąsiedztwa.
Od konfliktu do współistnienia
i współpracy
Tom 1 Bliscy i dalecy sąsiedzi

35.70zł

Katarzyna Grysińska-Jarmuła,
Teresa Maresz,
(red.)
ISBN 978-83-8018-154-0
Bydgoszcz 2017,
s. 352, oprawa twarda

seria Dobre i złe sąsiedztwo

Spis treści – plik PDF

W publikacjach stanowiących zawartość pierwszego tomu autorzy przedstawili wyniki swoich badań na temat próby ułożenia poprawnych stosunków między narodami i społecznościami mieszkającymi obok siebie od zamierzchłych czasów do dni nam współczesnych. Zebrano w niej artykuły mówiące o konkretnych relacjach zachodzących między sąsiadami na szczeblu lokalnym oraz międzynarodowym.

Brak w magazynie

Opis produktu

„Z uznaniem należy przyjąć inicjatywę wydawniczą, która zrodziła się w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. (…) O randze przedsięwzięcia świadczy fakt, że wzięło w nim udział prawie 40 autorów, reprezentujących różne dyscypliny naukowe i wiele ośrodków uniwersyteckich oraz pozauczelnianych w kraju i za granicą. Uczestniczyli w nim bowiem historycy, politolodzy, kulturolodzy, socjologowie oraz znawcy stosunków międzynarodowych z Polski, Rosji, Niemiec, Litwy, Ukrainy, Białorusi, Serbii, Słowacji, a nawet Chin. Projekt ten ma charakter interdyscyplinarny i międzynarodowy. (…) Przedłożona do recenzji praca jest ważnym przedsięwzięciem naukowo-edytorskim. Stanowi kompetentny przegląd różnorodnych zagadnień będących przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin, zwłaszcza w dziedzinie historii, politologii, socjologii, antropologii kulturowej i stosunków międzynarodowych. Jest w polskiej historiografii bardzo udaną próbą ukazania zagadnienia sąsiedztwa w jej szerokim chronologicznym, terytorialnym i interdyscyplinarnym wymiarze. Czytelnik otrzymuje rozległą panoramę wydarzeń oraz przemian, których wspólnym mianownikiem jest zagadnienie sąsiedztwa. Składają się na nią relacje między społecznościami wywodzącymi się z różnych kręgów kulturowych, religijnych i etnicznych”.

Z recenzji prof. dr. hab. Ryszarda Sudzińskiego

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Bądź pierwszym recenzentem “Dobre i złe sąsiedztwa.
Od konfliktu do współistnienia
i współpracy
Tom 1 Bliscy i dalecy sąsiedzi”