Domowe i szkolne wychowanie seksualne a wybrane komponenty seksualności młodych dorosłych

31.50zł

Magdalena Grabowska
ISBN 978-83-8018-173-1
Bydgoszcz 2017
s. 344, oprawa miękka

Spis treści – plik PDF

W Polsce od lat zwraca się uwagę na duże niedostatki tego, co młodzież w zakresie wychowania seksualnego uzyskuje zarówno w rodzinie, jak i w szkole. Badania własne, jakie prezentuje w książce pani Magdalena Grabowska, nie miały na celu diagnozy w tym zakresie. Jak pisze Autorka: referowany w tej książce projekt badawczy wpisuje się w nurt badań poświęconych analizie czynników determinujących aktywność i satysfakcję seksualną – zjawiska ściśle powiązane z pojęciem ogólnego dobrostanu jednostki. Pani M. Grabowska konsekwentnie realizuje ten zamysł.

Opis produktu

Publikacja dotyczy bardzo ważnego zagadnienia, jakim jest wychowanie seksualne. Jakkolwiek piśmiennictwo polskojęzyczne na ten temat jest bogate, to wartość pracy Autorki, w moim przekonaniu, wiąże się z następującymi aspektami: l nowatorskie i oryginalne połączenie wychowania domowego i szkolnego, l erudycyjna i wnikliwa analiza bogatego piśmiennictwa polsko- i obcojęzycznego, l oparcie pracy na zasługującym na uznanie programie badawczym i bardzo rzetelnie przedstawionych wynikach, l interdyscyplinarny charakter publikacji, której walory poznawcze i praktyczne mogą być przydatne dla pedagogów, nauczycieli, psychologów, seksuologów, rodziców, duchownych różnych wyznań, dziennikarzy, l publikacja może być wykorzystana do optymalizacji programów wychowania seksualnego.

Prof. dr hab. med. Zbigniew Lew-Starowicz, fragment recenzji

Autorka podjęła ważny zarówno poznawczo, jak i społecznie problem. Praca wpisuje się we współczesną dyskusję nad kwestią wychowania seksualnego. W Polsce od lat zwraca się uwagę na duże niedostatki tego, co młodzież w zakresie wychowania seksualnego uzyskuje zarówno w rodzinie, jak i w szkole. Badania własne, jakie prezentuje w recenzowanej książce pani Magdalena Grabowska, nie miały na celu diagnozy w tym zakresie. Jak pisze Autorka: referowany w tej książce projekt badawczy wpisuje się w nurt badań poświęconych analizie czynników determinujących aktywność i satysfakcję seksualną – zjawiska ściśle powiązane z pojęciem ogólnego dobrostanu jednostki. Pani M. Grabowska konsekwentnie realizuje ten zamysł. Opracowanie ma klarowną, standardową strukturę, charakterystyczną dla prac z zakresu nauk społecznych opartych na badaniach empirycznych.

Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski, fragment recenzji