Domowe i szkolne wychowanie seksualne a wybrane komponenty seksualności młodych dorosłych

31.50zł

Magdalena Grabowska
ISBN 978-83-8018-173-1
Bydgoszcz 2017
s. 344, oprawa miękka

Spis treści – plik PDF

W Polsce od lat zwraca się uwagę na duże niedostatki tego, co młodzież w zakresie wychowania seksualnego uzyskuje zarówno w rodzinie, jak i w szkole. Badania własne, jakie prezentuje w książce pani Magdalena Grabowska, nie miały na celu diagnozy w tym zakresie. Jak pisze Autorka: referowany w tej książce projekt badawczy wpisuje się w nurt badań poświęconych analizie czynników determinujących aktywność i satysfakcję seksualną – zjawiska ściśle powiązane z pojęciem ogólnego dobrostanu jednostki. Pani M. Grabowska konsekwentnie realizuje ten zamysł.

Brak w magazynie

Kategorie: , . Tag: .

Opis produktu

Publikacja dotyczy bardzo ważnego zagadnienia, jakim jest wychowanie seksualne. Jakkolwiek piśmiennictwo polskojęzyczne na ten temat jest bogate, to wartość pracy Autorki, w moim przekonaniu, wiąże się z następującymi aspektami: l nowatorskie i oryginalne połączenie wychowania domowego i szkolnego, l erudycyjna i wnikliwa analiza bogatego piśmiennictwa polsko- i obcojęzycznego, l oparcie pracy na zasługującym na uznanie programie badawczym i bardzo rzetelnie przedstawionych wynikach, l interdyscyplinarny charakter publikacji, której walory poznawcze i praktyczne mogą być przydatne dla pedagogów, nauczycieli, psychologów, seksuologów, rodziców, duchownych różnych wyznań, dziennikarzy, l publikacja może być wykorzystana do optymalizacji programów wychowania seksualnego.

Prof. dr hab. med. Zbigniew Lew-Starowicz, fragment recenzji

Autorka podjęła ważny zarówno poznawczo, jak i społecznie problem. Praca wpisuje się we współczesną dyskusję nad kwestią wychowania seksualnego. W Polsce od lat zwraca się uwagę na duże niedostatki tego, co młodzież w zakresie wychowania seksualnego uzyskuje zarówno w rodzinie, jak i w szkole. Badania własne, jakie prezentuje w recenzowanej książce pani Magdalena Grabowska, nie miały na celu diagnozy w tym zakresie. Jak pisze Autorka: referowany w tej książce projekt badawczy wpisuje się w nurt badań poświęconych analizie czynników determinujących aktywność i satysfakcję seksualną – zjawiska ściśle powiązane z pojęciem ogólnego dobrostanu jednostki. Pani M. Grabowska konsekwentnie realizuje ten zamysł. Opracowanie ma klarowną, standardową strukturę, charakterystyczną dla prac z zakresu nauk społecznych opartych na badaniach empirycznych.

Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski, fragment recenzji