Edukacja dla przyszłości w świetle wyzwań XXI wieku

42.00zł

Ryszard Gerlach (red.)
ISBN 978-83-8018-142-7
Bydgoszcz 2017
s. 440, oprawa miękka

Spis treści – plik PDF

Książka stanowi dobrze usystematyzowane, wartościowe opracowanie rzucające światło na ważne zagadnienie edukacji jako działalności wspierającej jednostkę w jej współczesnych i przyszłych rozstrzygnięciach zawodowych i życiowych w świetle zmiany społecznej. Może stanowić cenne źródło wiedzy teoretycznej, ale szczególnie praktycznej dla organizatorów kształcenia na każdym poziomie, a także działaczy samorządowych i władz oświatowych. Powinna być także inspiracją do dalszych poszukiwań badawczych i mających na celu optymalizację edukacji i jej zorientowania na przyszłości.

Brak w magazynie

Kategorie: , . Tagi: , .

Opis produktu

Edukacja uznawana jest za ważny element społeczeństwa wiedzy, w którym, zakładając wydłużenie średniej wieku życia, w tym wieku produkcyjnego, „uczenie się” towarzyszyć będzie biografiom ludzkim jako stały ich element. Choć całożyciowy proces uczenia się ma przygotowywać jednostki do życia i pracy w świecie zmiany, to w procesie tym brać należy pod uwagę fakt postępującej erozji funkcji adaptacyjnej edukacji. Człowieka nie ma już do czego adaptować. Głównym celem wszelkiej edukacji nie jest bowiem tylko przekazywanie wiedzy czy kształtowanie umiejętności, lecz przede wszystkim udzielanie pomocy jednostkom w realizowaniu przez nie ich własnych możliwości; pomoc w samorozwoju.

Wiek XXI to czas dynamicznych przemian i złożonych zjawisk cywilizacyjnych. Przyszłość jest trudna do przewidzenia. Przemiany zachodzące we współczesnym świecie przebiegają bardzo szybko i dotyczą wszystkich sfer życia ludzkiego. Dlatego wiele prognoz i raportów dotyczących przyszłości nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości. Przygotowanie ludzi do radzenia sobie w tej trudnej i złożonej rzeczywistości, do życia i pracy w tej bliższej, ale i tej dalszej nie jest łatwe. Dlatego szczególna rola przypada edukacji. Aby sprostać wyzwaniom edukacji dla przyszłości, należy zatem wspierać rozwój umiejętności nie tylko o charakterze zawodowym, ale i o charakterze ogólnym, które sprzyjać będą podniesieniu norm i poziomu osiągnięć systemów edukacyjnych, jak i wspierać indywidualną przedsiębiorczość i radzenie sobie ze zmianami zachodzącymi na globalnym rynku pracy.