Gospodarka wolnego rynku. Doświadczenia przeszłości, wskazówki na przyszłość

31.50zł

Sławomir Kamosiński,
Jolanta Laskowska (red.)
ISBN  978-83-8018-157-1
Bydgoszcz 2017
s. 326, oprawa miękka

Spis treści – plik PDF

Monografia Gospodarka wolnego rynku. Doświadczenia przeszłości, wskazówki na przyszłość jest zbiorem referatów przygotowanych przez naukowców i praktyków z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Uniwersytetu łódzkiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej, Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Iwana Franki oraz przedstawiciela Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Referaty koncentrują uwagę na wybranych sferach gospodarki wolnego rynku. Autorzy tekstów dziedzinę tę traktują szeroko, upatrując w niej czynnik rozwoju gospodarczego.

Brak w magazynie

Opis produktu

Cechą charakterystyczną współczesnej gospodarki jest zmienność. Rozwój jej procesów determinowanych zmianami otoczenia powoduje przeobrażanie struktur rynkowych. Gospodarka rynkowa jest systemem składającym się z milionów różnych podmiotów czyli organizacji podejmujących samodzielne decyzje, kierujących się własnym interesem i ponoszących związane z tym ryzyko. Obserwacja dynamicznych procesów zachodzących wśród nich wskazuje na potrzebę kompleksowego spojrzenia na te zagadnienia. Niniejsza publikacja wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Monografia „Gospodarka wolnego rynku. Doświadczenia przeszłości, wskazówki na przyszłość” jest zbiorem referatów przygotowanych przez naukowców i praktyków z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Uniwersytetu łódzkiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej, Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Iwana Franki oraz przedstawiciela Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Referaty koncentrują uwagę na wybranych sferach gospodarki wolnego rynku. Autorzy tekstów dziedzinę tę traktują szeroko, upatrując w niej czynnik rozwoju gospodarczego.