Kim jest współczesny młody katolik? Wybrane aspekty obrazu psychologicznego

27.30zł

Natalia Pilarska i Hanna Liberska
ISBN 978-83-8018-146-5
Bydgoszcz 2017
s. 140, oprawa miękka
Nakład wyczerpany

Spis treści – plik PDF

Kim jest młody katolik we współczesnym świecie? Sformułowanie odpowiedzi na to pytanie wymagało wieloaspektowego podejścia do problemu, nie tylko z perspektywy psychologii rozwoju człowieka, psychologii społecznej, psychologii religii, psychologii osobowości i psychologii zdrowia, ale także z perspektywy filozofii, teologii i socjologii. Zaproponowano model badawczy umożliwiający poznanie podobieństw i różnic podstawowych aspektów funkcjonowania psychospołecznego współczesnych młodych katolików w Polsce w kontekście przynależności do wspólnoty religijnej. Referowane wyniki badań ukazują znaczenie przynależności młodego człowieka do wspólnoty religijnej dla systemu wartości, rozwoju tożsamości, nasilenia stosowanych strategii religijnego radzenia sobie ze stresem, satysfakcji z życia oraz ich związków.

Brak w magazynie

Opis produktu

Kim jest młody katolik we współczesnym świecie? Sformułowanie odpowiedzi na to pytanie wymagało wieloaspektowego podejścia do problemu, nie tylko z perspektywy psychologii rozwoju człowieka, psychologii społecznej, psychologii religii, psychologii osobowości i psychologii zdrowia, ale także z perspektywy filozofii, teologii i socjologii. Zaproponowano model badawczy umożliwiający poznanie podobieństw i różnic podstawowych aspektów funkcjonowania psychospołecznego współczesnych młodych katolików w Polsce w kontekście przynależności do wspólnoty religijnej. Referowane wyniki badań ukazują znaczenie przynależności młodego człowieka do wspólnoty religijnej dla systemu wartości, rozwoju tożsamości, nasilenia stosowanych strategii religijnego radzenia sobie ze stresem, satysfakcji z życia oraz ich związków.

„Tematyka pracy dotyczy realizacji dwóch ważnych zadań rozwojowych, a mianowicie: funkcjonowania w grupach odniesienia oraz kształtowania się jednoczącej filozofii życiowej i światopoglądu. (…) Książka jest cenną i udaną próbą zrozumienia, co dzieje się w psychice współczesnej młodzieży katolickiej, poddanej, podobnie jak całe nasze społeczeństwo, oddziaływaniom intensywnych przemian społecznych, kulturowych i ekonomiczno-politycznych. Postawione pytanie, czy przynależność do wspólnoty religijnej jest konstruktywnym czynnikiem rozwoju – zostało starannie i wieloaspektowo zweryfikowane, zarówno teoretycznie, jak też empirycznie. Publikacja może mieć szerokie zastosowanie dydaktyczne i praktyczne. Może służyć wszystkim osobom zainteresowanym badaniami nad rozwojem psychicznym młodzieży: nauczycielom akademickim, studentom, nauczycielom i wychowawcom szkół, rodzicom, duszpasterzom, a także młodzieży w procesie samowychowania.”

Z recenzji dr hab. Elżbiety Rydz