Kompetencja językowa człowieka. Norma i zaburzenia

31.50zł

Elżbieta Łukasiewicz
Łukasz Warchoł (red.)
Bydgoszcz 2017
ISBN 978-83-8018-194-6
s. 262, oprawa twarda

Spis treści – plik PDF

Psychologia języka (psycholingwistyka) stanowi interdyscyplinarny obszar badań nad językiem i językowym komunikowaniem się człowieka. Przedmiotem zainteresowania tej dyscypliny są zarówno mechanizmy neuronalne, czy też szerzej, biologiczne, jak i procesy psychologiczne, które umożliwiają jednostce nabywanie, produkcję oraz rozumienie mowy i języka pisanego. Monografia przedstawia wartościową, spójną tematycznie pracę, która jest istotnym uzupełnieniem polskojęzycznego piśmiennictwa poświęconego zagadnieniom kompetencji językowych człowieka. Poszczególne rozdziały monografii bądź relacjonują aktualny stan wiedzy w wybranych obszarach badawczych psycholingwistyki, bądź prezentują oryginalne sądy, wyniki badań własnych lub metody terapeutyczne.

Opis produktu

Psychologia języka (psycholingwistyka) stanowi interdyscyplinarny obszar badań nad językiem i językowym komunikowaniem się człowieka. Przedmiotem zainteresowania tej dyscypliny są zarówno mechanizmy neuronalne, czy też szerzej, biologiczne, jak i procesy psychologiczne, które umożliwiają jednostce nabywanie, produkcję oraz rozumienie mowy i języka pisanego. Psychologia języka integruje paradygmaty metodologiczne znane z nauk medycznych (np. neurologia, psychiatria), społecznych (np. psychologia, pedagogika) oraz humanistycznych (np. językoznawstwo, filozofia). Badania psycholingwistyczne dotyczą zarówno rozwoju językowego człowieka przebiegającego prawidłowo, jak i zaburzeń w rozwoju języka lub kompetencji komunikacyjnej.

Monografia przedstawia wartościową, spójną tematycznie pracę, która jest istotnym uzupełnieniem polskojęzycznego piśmiennictwa poświęconego zagadnieniom kompetencji językowych człowieka. Poszczególne rozdziały monografii bądź relacjonują aktualny stan wiedzy w wybranych obszarach badawczych psycholingwistyki, bądź prezentują oryginalne sądy, wyniki badań własnych lub metody terapeutyczne.