Polska i Polacy w radzieckiej szkolnej narracji podręcznikowej

35.70zł

Teresa Maresz
ISBN 978-83-8018-122-9
Bydgoszcz 2017,
s. 352, oprawa twarda

Spis treści – plik PDF

Książka dr Teresy Maresz wpisuje się w rozwinięty nurt studiów ostatniego dwudziestolecia nad wizerunkiem Polaków wśród Rosjan. Autorka pracy podjęła w swoich badaniach ważny wątek budowania sąsiedzkich relacji, dokonując analizy obrazu naszego państwa i narodu w radzieckiej oświacie. Wybór cezur czasowych jest czytelny i obejmuje okres istnienia Związku Sowieckiego od jego narodzin w 1917 roku do rozpadu w roku 1991. Bazą źródłową opracowania były przede wszystkim podręczniki szkolne, a imponująca liczba poddanych analizie książek świadczy o solidnie przeprowadzonej kwerendzie.

Brak w magazynie

Opis produktu

Książka dr Teresy Maresz wpisuje się w rozwinięty nurt studiów ostatniego dwudziestolecia nad wizerunkiem Polaków wśród Rosjan. Autorka pracy podjęła w swoich badaniach ważny wątek budowania sąsiedzkich relacji, dokonując analizy obrazu naszego państwa i narodu w radzieckiej oświacie. Wybór cezur czasowych jest czytelny i obejmuje okres istnienia Związku Sowieckiego od jego narodzin w 1917 roku do rozpadu w roku 1991. Bazą źródłową opracowania były przede wszystkim podręczniki szkolne, a imponująca liczba poddanych analizie książek świadczy o solidnie przeprowadzonej kwerendzie. Uwzględniono także programy nauczania, które dla edukacji szkolnej posiadają zasadnicze znaczenie, gdyż, mając prymarny charakter w stosunku do podręczników, poprzez zestaw celów wyznaczają kierunek wychowawczy oraz opisują metody i formy działań pedagogicznych. Trzecią grupą wykorzystanych materiałów źródłowych były dzieła historiografii radzieckiej (w tym rosyjskiej, białoruskiej i ukraińskiej), do których odnoszono prezentowane w podręcznikach szkolnych treści.