Problem jedności

27.30zł

Janusz Sytnik-Czetwertyński
ISBN 978-83-8018-162-5
Bydgoszcz 2017
s. 176, oprawa twarda

Spis treści – plik PDF

Głównym celem rozprawy jest filozoficzna analiza jedności, ze szczególnym uwzględnieniem relacji pomiędzy sposobami definiowania jedności (jak też pojęć synonimicznych) a historią tegoż pojęcia w naukach filozoficznych. Jest to również próba zrozumienia tego, na ile koncepcje jedności są obiektywne (na przykład czy definicje jedności determinują określony sposób filozofowania?), a na ile zależne od języka. Rozprawa stara się też odpowiedzieć na pytania: czym właściwie jest jedność, jakie są kryteria i warunki jedności, co jest jednością, a co jej pozorem?

Brak w magazynie

Opis produktu

Głównym celem rozprawy jest filozoficzna analiza jedności, ze szczególnym uwzględnieniem relacji pomiędzy sposobami definiowania jedności (jak też pojęć synonimicznych) a historią tegoż pojęcia w naukach filozoficznych. Jest to również próba zrozumienia tego, na ile koncepcje jedności są obiektywne (na przykład czy definicje jedności determinują określony sposób filozofowania?), a na ile zależne od języka. Rozprawa stara się też odpowiedzieć na pytania: czym właściwie jest jedność, jakie są kryteria i warunki jedności, co jest jednością, a co jej pozorem? Dochodzimy w ten sposób do problemów: czy jedność jest konieczna, czy przypadłościowa, czy jedność wyklucza strukturę, czy jest relacją, czy wreszcie jest obustronnie domknięta (atom – prostota vs. wszechświat – pełnia)? Celem pobocznym jest pogłębiona i  obiektywna krytyka wiedzy z zakresu dialektyki atomizmu i absolutyzmu, materializmu i spirytualizmu, metafizyki i fizyki, monizmu i dualizmu, w perspektywie sposobu definiowania jedności, ale też z punktu widzenia epistemologii i aksjologii.