Resocjalizować we współczesnej rzeczywistości społecznej? Ale jak?

29.40zł

Teresa Sołtysiak, Monika Gołembowska (red.)
ISBN 978-83-8018-111-3
Bydgoszcz 2017,
s. 298, oprawa miękka

Spis treści – plik PDF

W wielorakie zachowania patologiczne z przestępczymi włącznie uwikłani są ludzie od wieków, a rozwój społeczno-kulturowo-cywilizacyjny i indywidualny jednostek rozszerza granice tych niezmiernie ważnych, lecz jakże trudnych i skomplikowanych problemów społecznych. Część ludzi stara się wspierać i ukierunkowywać aktywność tych osób, które pogubiły się w wyborach dróg postępowania, by wróciły do otoczenia, a swą inwencję twórczą i kreatywność wykorzystywali w zachowaniach nieszkodzących sobie i innym ludziom. Z tych powodów powstało niniejsze opracowanie.

 

Opis produktu

W wielorakie zachowania patologiczne z przestępczymi włącznie uwikłani są ludzie od wieków, a rozwój społeczno-kulturowo-cywilizacyjny i indywidualny jednostek rozszerza granice tych niezmiernie ważnych, lecz jakże trudnych i skomplikowanych problemów społecznych. Wszakże to nikt inny jak właśnie ludzie determinują powstawanie i rozwój zachowań patologicznych. Z tych powodów między innymi niemalże od zarania dziejów umysły ludzkie absorbowały poszukiwania przyczyn zachowań łamiących ogólnie przyjęty porządek normatywny. Dlatego też dalej należy rozszerzać płaszczyzny poszukiwań etiologii zachowań patologicznych, by móc wprowadzać bardziej efektywne oddziaływania profilaktyczne, terapeutyczne, resocjalizacyjne i postresocjalizacyjne.

We współczesnej rzeczywistości społecznej zarysowuje się dość znamienny dualizm, wszak – jak wcześniej podano:
• część ludzi kreuje zachowania patologiczne;
• część ludzi zaś stara się je ograniczać, minimalizować, innymi słowy przeciwdziałać im. Poza tym część ludzi stara się wspierać i ukierunkowywać aktywność tych osób, które pogubiły się w wyborach dróg postępowania, by wróciły do otoczenia, a swą inwencję twórczą i kreatywność wykorzystywali w zachowaniach nieszkodzących sobie i innym ludziom.

Z tych powodów powstało niniejsze opracowanie pod dość znamiennym tytułem: Resocjalizować, ale jak we współczesnej rzeczywistości społecznej?
Liczni Autorzy tej pracy, reprezentujący różne dyscypliny i ośrodki naukowe, a także Praktycy starali się przedstawiać wielorakie aspekty zachowań patologicznych z różnych punktów widzenia. W opracowaniach bowiem przedstawiane są: etiologia, fenomenologia, skutki zachowań patologicznych, a także możliwości oraz ograniczenia w zakresie pracy terapeutycznej, resocjalizacyjnej i innych formach pomocy ludziom w powrocie do optymalnego funkcjonowania w otoczeniu społecznym, a więc takiego ukierunkowywania aktywności ludzi, by nie krzywdzili oni dalej siebie i innych.