Szkoła – Zawód – Praca,
nr 13/2017

21.00zł

Ryszard Gerlach (red.)
ISSN 2082-6087
Bydgoszcz 2017
s. 176, oprawa miękka

inne numery pisma TUTAJ

Spis treści – plik PDF

Wśród artykułów opublikowanych w najnowszym numerze znalazły się między innymi: Podręcznik szkolny dla edukacji ogólnej i zawodowej, Kompetencje warunkujące funkcjonowanie na współczesnym rynku pracy, Nauczyciel w warunkach współczesnych zmian społecznych, Źródła wsparcia społecznego ucznia zdolnego i jego rodziny na terenie szkoły,  Postrzeganie stresogenności pracy zawodowej przez studentów pedagogiki i nauczycieli. Zamieszczono też raporty z badań, recenzje oraz sprawozdania z konferencji.

Opis produktu

Tematyka pisma obejmuje zarówno problemy wchodzące w skład poszczególnych członów jego tytułu, jak i powiazań między nimi. Dotyczy ona zagadnień związanych z funkcjonowaniem współczesnej szkoły, przygotowaniem do wyborów edukacyjno-zawodowych, kształtowaniem kompetencji miękkich, rolą pracy w procesie wychowania czy edukacji ogólnotechnicznej. Autorzy podejmują też tematy z zakresu zawodoznawstwa oraz funkcjonowania człowieka na rynku pracy. Jako interesujące i warte publikacji uznać należy również problemy z zakresu pedeutologii, szczególnie dotyczące nauczyciela pracującego w szeroko rozumianej edukacji zawodowej.

Wśród artykułów opublikowanych w najnowszym numerze znalazły się między innymi: Podręcznik szkolny dla edukacji ogólnej i zawodowej; Kompetencje warunkujące funkcjonowanie na współczesnym rynku pracy; Nauczyciel w warunkach współczesnych zmian społecznych; Źródła wsparcia społecznego ucznia zdolnego i jego rodziny na terenie szkoły;  Postrzeganie stresogenności pracy zawodowej przez studentów pedagogiki i nauczycieli. Zamieszczono też raporty z badań, recenzje oraz sprawozdania z konferencji.

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Bądź pierwszym recenzentem “Szkoła – Zawód – Praca,
nr 13/2017”