Szkoła – Zawód – Praca,
nr 14/2017

21.00zł

Ryszard Gerlach (red.)
ISSN 2082-6087
Bydgoszcz 2017
s. 278, oprawa miękka

inne numery pisma TUTAJ

Wstęp i spis treści – plik PDF

Wśród artykułów opublikowanych w czternastym numerze znalazły się między innymi: Architektoniczna przestrzeń edukacyjna w wymiarze nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych; Efektywność edukacji wyższej wobec turbulentności rynku pracy; Nauczyciel w zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej; Koncepcje rozwoju zawodowego – przegląd wybranych stanowisk teoretycznych; Aktywność edukacyjna seniorów w perspektywie pomyślnego starzenia się; Współczesny uniwersytet ludowy. Tradycja i innowacyjność. Zamieszczono też raporty z badań, recenzje oraz sprawozdania z konferencji.

Opis produktu

Tematyka pisma obejmuje zarówno problemy wchodzące w skład poszczególnych członów jego tytułu, jak i powiazań między nimi. Dotyczy ona zagadnień związanych z funkcjonowaniem współczesnej szkoły, przygotowaniem do wyborów edukacyjno-zawodowych, kształtowaniem kompetencji miękkich, rolą pracy w procesie wychowania czy edukacji ogólnotechnicznej. Autorzy podejmują też tematy z zakresu zawodoznawstwa oraz funkcjonowania człowieka na rynku pracy. Jako interesujące i warte publikacji uznać należy również problemy z zakresu pedeutologii, szczególnie dotyczące nauczyciela pracującego w szeroko rozumianej edukacji zawodowej.

Wśród artykułów opublikowanych w czternastym numerze znalazły się między innymi:

Architektoniczna przestrzeń edukacyjna w wymiarze nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych; Efektywność edukacji wyższej wobec turbulentności rynku pracy; Nauczyciel w zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej; Koncepcje rozwoju zawodowego – przegląd wybranych stanowisk teoretycznych; Aktywność edukacyjna seniorów w perspektywie pomyślnego starzenia się; Współczesny uniwersytet ludowy. Tradycja i innowacyjność.

 

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Bądź pierwszym recenzentem “Szkoła – Zawód – Praca,
nr 14/2017”