Teoria polityki. Próba ujęcia integralnego

29.40zł

Artur Laska
ISBN 978-83-8018-156-4
Bydgoszcz 2017,
s. 324, oprawa miękka

Spis treści – plik PDF

Książka przypomina praktykom i teoretykom polityki, że dla zrozumienia „tego, co polityczne” nie wystarcza ani potoczna konstatacja zdarzeń i zjawisk, ani tym bardziej intuicyjny opis przygodnych spostrzeżeń lub doznań. Aby zgłębić morfogenezę polityczności i polityki trzeba najpierw wypracować katalog jasnych i względnie precyzyjnych pojęć, aby za ich pomocą można było uchwycić sens lub bezsens konkretnych, aczkolwiek przemijających faktów politycznych. W stronę takiego właśnie refleksyjnego, perspektywicznego i jednocześnie holistycznego spojrzenia na realne procesy sterujące życiem politycznym namawia czytelnika swojej pracy autor.

Brak w magazynie

Opis produktu

Praca przypomina praktykom i teoretykom polityki, że dla zrozumienia „tego, co polityczne” nie wystarcza ani potoczna konstatacja zdarzeń i zjawisk, ani tym bardziej intuicyjny opis przygodnych spostrzeżeń lub doznań. Aby zgłębić morfogenezę polityczności i polityki trzeba najpierw wypracować katalog jasnych i względnie precyzyjnych pojęć, aby za ich pomocą można było uchwycić sens lub bezsens konkretnych, aczkolwiek przemijających faktów politycznych. W stronę takiego właśnie refleksyjnego, perspektywicznego i jednocześnie holistycznego spojrzenia na realne procesy sterujące życiem politycznym namawia czytelnika swojej pracy Artur Laska. […] Za niezwykle oryginalne uważam doszukanie się przez Autora związków między neuronalno-psychicznymi właściwościami podmiotu a mechanizmami rozwoju subiektywnych i obiektywnych form polityczności. Przebijająca z rozważań interdyscyplinarność potwierdziła ogromną sprawność Autora w posługiwaniu się zróżnicowanym warsztatem badawczym.

Prof. UWr. dr hab. Kazimierz Dziubka

Walorem autorskiego ujęcia jest zaprezentowanie w jednym dziele wiedzy o funkcjonowaniu życia politycznego tak z perspektywy działającej jednostki, jak i trwania całości społecznej, kształtującej osobniczą egzystencję. Autor ukazuje historyczną zmienność zarówno form uczestnictwa, jak i organizację sfery publicznej oraz aparatu władzy, jego struktury i dylematów funkcjonowania.

W sumie czytelnik otrzymuje wyartykułowaną teorię polityki w metodologicznym sensie tego słowa. […] Poza dążeniem do syntezy wiedzy o polityce, novum dzieła Artura Laski jest osadzenie go na gruncie antropologii fizycznej, neurofizjologii ludzkiego mózgu, psychologii ewolucyjnej oraz w znacznym stopniu psychologii moralności. Z tego punktu widzenia mamy do czynienia z pierwszą tak szeroką syntezą wiedzy o osobliwościach Homo sapiens na potrzeby analizy politologicznej. […] Książka, będąc szeroką (i teoretycznie, i historycznie) panoramą wiedzy o człowieku aktywnym politycznie i o strukturach władzy – będzie dużym wydarzeniem wydawniczym.

Prof. dr hab. Tadeusz Klementewicz