Tożsamość. Kultura. Nowoczesność. Tom I

29.40zł

Beata Morzyńska-Wrzosek,
Marek Kurkiewicz, Ireneusz Szczukowski (red.)
ISBN 978-83-8018-124-3,
Bydgoszcz 2017,
s. 344, oprawa miękka

pozostałe tomy serii

Spis treści i wstęp – plik PDF

Książka „Tożsamość. Kultura. Nowoczesność” została zaprojektowana jako pierwszy tom serii poświęconej kategorii tożsamości i jej wielorakich sposobów artykulacji we współczesnej humanistyce. W zamierzeniu otwiera zatem cykl tomów o pokrewnej tematyce, która wyraźnie będzie łączyła się z centralnym przedmiotem namysłu – tożsamością i jej interpretacjami w szeroko pojmowanych tekstach kultury. W skład tomu wchodzą studia, szkice autorów reprezentujących różne pokolenia badaczy, odmienne strategie interpretacyjne czy zainteresowania naukowe, ale układające się w tematyczną całość. Prezentowany zbiór tekstów cechuje varietas podejmowanych dociekań, które potwierdzają ich złożoność, wieloaspektowość, sygnalizują aktualność pytań o (po)nowoczesną tożsamość.

Opis produktu

Książka „Tożsamość. Kultura. Nowoczesność” została zaprojektowana jako pierwszy tom serii poświęconej kategorii tożsamości i jej wielorakich sposobów artykulacji we współczesnej humanistyce. W zamierzeniu otwiera zatem cykl tomów o pokrewnej tematyce, która wyraźnie będzie łączyła się
z centralnym przedmiotem namysłu – tożsamością i jej interpretacjami w szeroko pojmowanych tekstach kultury.

Do udziału w naszym przedsięwzięciu naukowym zaprosiliśmy badaczy z różnych ośrodków akademickich, przede wszystkim historyków i teoretyków literatury, kulturoznawców, antropologów kultury oraz przedstawicieli tych dyscyplin humanistycznych, którym namysł nad często heterogenicznymi odsłonami tożsamości jest szczególnie bliski. Jego głównym celem była m.in. lektura tekstów literackich jako źródła samowiedzy i samopoznania, interesowały nas również kulturowe reprezentacje płci, (de)konstruowanie tożsamości w tekstach kultury czy (post)pamięć i jej związki z tożsamością.

W skład tomu wchodzą więc studia, szkice autorów reprezentujących różne pokolenia badaczy, odmienne strategie interpretacyjne czy zainteresowania naukowe, ale układające się w tematyczną całość. Prezentowany zbiór tekstów cechuje varietas podejmowanych dociekań, które potwierdzają ich złożoność, wieloaspektowość, sygnalizują aktualność pytań o (po)nowoczesną tożsamość. Mamy nadzieję, że poruszane w naszej książce zagadnienia staną się przyczynkiem do kolejnych poszukiwań i odsłon jej rozumienia czy konstruowania w literaturze i kulturze.