Wspólne obszary tanatopedagogiki i pedagogiki międzykulturowej.
Chorzy, cierpiący i umierający jako inni i obcy

25.20zł

Przemysław Paweł Grzybowski,
Karolina Kramkowska,
Magdalena Pluta (red.)
ISBN 978-83-8018-137-3
Bydgoszcz 2017,
s. 170, oprawa miękka

Spis treści – plik PDF

Niniejsza publikacja będzie dla czytelników przydatnym źródłem wiedzy na temat potrzeb osób chorych, cierpiących, umierających i ich rodzin oraz źródłem inspiracji dla badaczy, studentów i osób pragnących praktycznie wspierać osoby u kresu życia i ich bliskich w swojej przyszłej pracy lub w wolontariacie.  W książce znajduje się także bogaty przewodnik bibliograficzny dla osób zainteresowanych tanatopedagogiką i edukacją międzykulturową.

Brak w magazynie

Opis produktu

Książka zawiera zbiór artykułów nawiązujących do wystąpień podczas międzyuczelnianego sympozjum naukowo-metodycznego „Wspólne obszary tanatopedagogiki i pedagogiki międzykulturowej. Chorzy, cierpiący i umierający jako Inni i Obcy”, które odbyło się 25 listopada 2016 roku w gmachu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ich autorzy to pracownicy naukowi, specjaliści (lekarze, psychologowie, terapeuci) i wolontariusze, których pasją jest dbałość o wysoką jakość życia chorych, cierpiących, umierających i ich bliskich, opieka nad nimi oraz komunikacja i relacje w placówkach medycznych i opiekuńczych – szczególnie w szpitalach i hospicjach.

W poszczególnych artykułach Czytelnik znajdzie historię idei i ruchu hospicyjnego na świecie i w Polsce; refleksje nad zagadnieniem Inności i Obcości osób doświadczających cierpienia, choroby i śmierci w różnych kontekstach społecznych; propozycje i przykłady realizacji koncepcji edukacji adresowanych do chorych, cierpiących, umierających, ich bliskich oraz osób sprawujących nad nimi opiekę – zarówno profesjonalną, amatorską, jak i na zasadzie wolontariatu.

W książce znajduje się także bogaty przewodnik bibliograficzny dla osób zainteresowanych tanatopedagogiką i edukacją międzykulturową.

Niniejsza publikacja będzie dla czytelników przydatnym źródłem wiedzy na temat potrzeb osób chorych, cierpiących, umierających i ich rodzin oraz źródłem inspiracji dla badaczy, studentów i osób pragnących praktycznie wspierać osoby u kresu życia i ich bliskich w swojej przyszłej pracy lub w wolontariacie.

Z recenzji wydawniczej ks. prof. UMK dra hab. Piotra Krakowiaka: