Archeologia Szubina

29.40zł

Jacek Woźny
Bydgoszcz 2018
ISBN 978-83-8018-189-2
s. 174, oprawa twarda

Wprowadzenie i spis treści – plik PDF

Dzięki analizom przeprowadzonym w niniejszej pracy zebrano łącznie informacje o blisko tysiącu stanowisk archeologicznych z regionu szubińskiego. Okolice Szubina należy uznać za obszar niezwykle cenny dla rozpoznania pradziejów północno-wschodniej Wielkopolski, ze względu na wysoką wartość poznawczą wielu stanowisk. Studia porównawcze pozwoliły dostrzec na ziemi szubińskiej ważne przejawy działalności badawczej, począwszy od połowy XIX wieku do współczesności. Przyszłość archeologii regionu szubińskiego związana jest z pogłębionymi studiami nad nieodległą przeszłością, zarówno dotyczącą miasta, jak również reliktów codziennych i nadzwyczajnych wydarzeń z jego okolic.

Opis produktu

Dzięki analizom przeprowadzonym w niniejszej pracy zebrano łącznie informacje o blisko tysiącu stanowisk archeologicznych z regionu szubińskiego. Okolice Szubina należy uznać za obszar niezwykle cenny dla rozpoznania pradziejów północno-wschodniej Wielkopolski, ze względu na wysoką wartość poznawczą wielu stanowisk. Studia porównawcze pozwoliły dostrzec na ziemi szubińskiej ważne przejawy działalności badawczej, począwszy od połowy XIX wieku do współczesności. Zaobserwowane procesy kulturowe mają swoje odpowiedniki w innych rejonach ziem polskich, przede wszystkim na Kujawach, Krajnie i Pomorzu. Lepsze zrozumienie zjawisk zachodzących w sąsiedztwie Szubina pozwala na wpisanie tego regionu w kontekst kultury symbolicznej, gospodarki i wytwórczości prowadzonych w pradziejach i średniowieczu na ziemiach polskich. Przyszłość archeologii regionu szubińskiego związana jest z pogłębionymi studiami nad nieodległą przeszłością, zarówno dotyczącą miasta, jak również reliktów codziennych i nadzwyczajnych wydarzeń z jego okolic.