Dobre i złe sąsiedztwa.
Obce – nasze – inne
Tom 1 Bliscy i dalecy sąsiedzi

35.70zł

Katarzyna Grysińska-Jarmuła,
Teresa Maresz,
(red.)
ISBN 978-83-8018-197-7
Bydgoszcz 2018,
s. 320, oprawa twarda

nakład chwilowo wyczerpany

seria Dobre i złe sąsiedztwo

Wstęp i spis treści – plik PDF

W tomie poruszane są takie problemy klasyczne jak władza a społeczeństwo, tożsamość społeczna etc. Refleksje o relacjach ludzi różnych kultur, różnego etnosu, ludzi zmuszonych do migracji, którym przyszło mieszkać w tym samym miejscu i tworzyć chcąc nie chcąc lokalne środowiska, są pouczające, ukazując w nowatorski sposób żywą tkankę społeczną. Bardzo interesujące są studia nad sąsiedztwem duchowym. W sumie lektura książki jest inspirująca, zwłaszcza w sferze politologicznej i innych badań społecznych, wskazując, że wiele problemów sąsiedzkich leży u podstaw zjawisk o znacznie szerszym zasięgu.

Brak w magazynie

Opis produktu

„Naukowa zawartość zbiorówki „Dobre i złe sąsiedztwa. Obce – nasze – inne” przygotowanej pod redakcją Katarzyny Grysińskiej-Jarmuła i Teresy Maresz oszałamia wielością i różnorodnością spostrzeżeń i naukowych wywodów, stanowi zbiornicę wielowymiarowych obserwacji, z których można czerpać przykłady do dalszych rozważań. Stanowi to efekt planowego działania kierownictwa projektu badawczego „Dobre i złe sąsiedztwo”. Uniwersytecki ośrodek w Bydgoszczy realizując go, postawił sobie za cel przeanalizowanie relacji łączących bądź dzielących społeczności narodowe, lokalne, a nawet poszczególne grupy ludzi. Ponadto pozyskał dla tych studiów uczonych z zagranicy. Umożliwiło to zawsze cenną konfrontację polskich zapatrywań z poglądami innych. Projekt studiów nad relacjami sąsiedzkimi okazał się wyjątkowo owocny, pozwalając na głębsze ujęcie problematyki sąsiedzkiej. Zaświadczają o tym kolejne publikacje wyznaczające przebyty szlak od pojęcia prostych relacji do ich kwantyfikacji na poziomie sięgającym przejaw jednostek. Z tego względu przygotowywany do publikacji tom trzeba uznać za efekt konsekwentnie realizowanego projektu badawczego. Konstrukcja tomu, podzielonego na sześć części, jest przejrzysta. Dzięki temu dwadzieścia artykułów z górą, tworzy wyraźną całość. Poruszane są takie problemy klasyczne jak władza a społeczeństwo, tożsamość społeczna etc. Refleksje o relacjach ludzi różnych kultur, różnego etnosu, ludzi zmuszonych do migracji, którym przyszło mieszkać w tym samym miejscu i tworzyć chcąc nie chcąc lokalne środowiska, są pouczające, ukazując w nowatorski sposób żywą tkankę społeczną. Bardzo interesujące są studia nad sąsiedztwem duchowym. W sumie lektura książki jest inspirująca, zwłaszcza w sferze politologicznej i innych badań społecznych, wskazując, że wiele problemów sąsiedzkich leży u podstaw zjawisk o znacznie szerszym zasięgu.”

Prof. dr hab. Andrzej Skrzypek

 

„Z uznaniem należy przyjąć inicjatywę wydawniczą, która zrodziła się w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. (…) O randze przedsięwzięcia świadczy fakt, że wzięło w nim udział prawie 40 autorów, reprezentujących różne dyscypliny naukowe i wiele ośrodków uniwersyteckich oraz pozauczelnianych w kraju i za granicą. Uczestniczyli w nim bowiem historycy, politolodzy, kulturolodzy, socjologowie oraz znawcy stosunków międzynarodowych z Polski, Rosji, Niemiec, Litwy, Ukrainy, Białorusi, Serbii, Słowacji, a nawet Chin. Projekt ten ma charakter interdyscyplinarny i międzynarodowy. (…) Przedłożona do recenzji praca jest ważnym przedsięwzięciem naukowo-edytorskim. Stanowi kompetentny przegląd różnorodnych zagadnień będących przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin, zwłaszcza w dziedzinie historii, politologii, socjologii, antropologii kulturowej i stosunków międzynarodowych. Jest w polskiej historiografii bardzo udaną próbą ukazania zagadnienia sąsiedztwa w jej szerokim chronologicznym, terytorialnym i interdyscyplinarnym wymiarze. Czytelnik otrzymuje rozległą panoramę wydarzeń oraz przemian, których wspólnym mianownikiem jest zagadnienie sąsiedztwa. Składają się na nią relacje między społecznościami wywodzącymi się z różnych kręgów kulturowych, religijnych i etnicznych”.

Z recenzji prof. dr. hab. Ryszarda Sudzińskiego

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Bądź pierwszym recenzentem “Dobre i złe sąsiedztwa.
Obce – nasze – inne
Tom 1 Bliscy i dalecy sąsiedzi”