Idea państwa narodowego w myśli politycznej Romana Rybarskiego do 1939 roku

31.50zł

Jan Waskan
Bydgoszcz 2018
ISBN 978-83-8018-207-3
s. 312, oprawa twarda

nakład chwilowo wyczerpany

Spis treści – plik PDF

Praca poświęcona jest myśli politycznej Romana Rybarskiego . W jego osobie mamy do czynienia jednocześnie z uczonym zajmującym się teorią ekonomii i pokrewnymi jej dziedzinami: historią gospodarczą i skarbowością, a także problematyką prawną i socjologiczną . Był też myślicielem i ideologiem oraz politykiem i działaczem . Zaliczamy go do ludzi myśli i czynu, którzy przyczynili się znacząco do rozwoju polskiej myśli politycznej.

 

Brak w magazynie

Opis produktu

Badanie myśli politycznej nieustannie wzbudza zainteresowanie naukowe, ponieważ – mimo postępów procesu poznania jej komponentów – ciągle można odnaleźć nowe przestrzenie eksploracji dokumentów źródłowych bądź zdecydować się na odświeżenie wiedzy. […] Cenne są dociekania dotyczące sylwetek twórców składników systemu myślowego wraz z gotowością do projektowania obecności myśliciela/ideologa w polityce oraz konstytuowania własnej ideologii tożsamości z uwzględnieniem zainteresowania jego życiem osobistym, obecnością w przestrzeni publicznej, motywami działalności politycznej. […] Należy docenić chęć analizowania ważnego dla nauki problemu państwa narodowego w dwudziestowiecznej myśli politycznej na tle przemian zachodzących w Europie i w Polsce w pierwszej połowie XX wieku. […] Myśl polityczna Narodowej Demokracji była polimorficzna, pełna innowacyjnych meandrów światopoglądowych, mentalnych wyzwań oraz pragmatycznych dopełnień, ale też różnorodnych preferencji filozoficznych. Nie tworzyła monolitu, w jej granicach znalazło się miejsce dla wielu twórców poglądów, których wyróżnikiem było uczynienie z narodu centralnej wartości politycznej. Stosunek do narodu i jego derywatów determinował sposób myślenia i interpretowania zjawisk politycznych, a również styl uprawiania polityki […], osobowość twórców, sprawność przy tworzeniu struktur organizacyjnych oraz kształtowanie aparatu komunikacyjnego decydowało o sposobie transmitowania ideałów narodowo- -demokratycznych. Z tych powodów należy pozytywnie przyjąć decyzję Jana Waskana, który skupił uwagę badawczą na Romanie Rybarskim, na jego systemie myślenia politycznego z szeroko ujmowaną biografią, a także z zawodową i polityczną praktyką życiową. […] Treść opracowania została ponadto obudowana wokół zagadnień gospodarczych, które w myśli ND miały znaczną rangę. Jan Waskan starannie przedłożył działalność Romana Rybarskiego, myśliciela, polityka, naukowca, należącego do pokolenia, którego dojrzałe lata przypadły na czas dwudziestolecia międzywojennego, kiedy kreowanie idei państwa narodowego należało do kanonu politycznego w Polsce i Europie.

Z recenzji prof. zw. dr hab. Ewy Maj