Istnieć w kulturze. Istnieć w kulturach. Między teorią a praktyką edukacyjną

35.70zł

Agnieszka Rypel
Danuta Jastrzębska- Golonka (red.)
Bydgoszcz 2018
ISBN 978-83-8018-187-8
s. 446, oprawa miękka

Spis treści – plik PDF

Akademicka dydaktyka języka polskiego oraz szkolni poloniści stoją przed niezwykle trudnym zadaniem określenia, które obszary i wzory kultury należałoby dziś uznać za najbardziej istotne dla enkulturacji młodego pokolenia oraz tego, w jaki sposób i w jakiej mierze należy uwzględnić w edukacji wpływy kultury masowej, regionalnej, narodowej i zglobalizowanej. Współczesny uczeń funkcjonuje we wszystkich tych rejestrach kultury i każdego dnia musi mierzyć się z wielością opisów i wartościowania otaczającej go rzeczywistości. Stąd ważne jest, aby odpowiedzieć na kluczowe obecnie pytania: jaki paradygmat/paradygmaty kultury wpisane są we współczesne programy nauczania, podręczniki, kanony lektur oraz różnorodne działania edukacyjne, a także czy i w jaki sposób przyczyniają się one do samodzielnego porządkowania świata oraz kształtowania aksjologicznej hierarchii młodych ludzi.

Opis produktu

Artykuły zawarte w niniejszym tomie nawiązują do problematyki tekstów zamieszczonych w wydanej w 2010 roku książce Istnieć w kulturze. Między teorią a praktyką edukacyjną. Zaproponowany w niej krąg tematyczny został poszerzony o zagadnienia, które wiążą się z wyzwaniami stawianymi przed edukacją polonistyczną przez współczesną kulturę. Akademicka dydaktyka języka polskiego oraz szkolni poloniści stoją przed niezwykle trudnym zadaniem określenia, które obszary i wzory kultury należałoby dziś uznać za najbardziej istotne dla enkulturacji młodego pokolenia oraz tego, w jaki sposób i w jakiej mierze należy uwzględnić w edukacji wpływy kultury masowej, regionalnej, narodowej i zglobalizowanej. Współczesny uczeń funkcjonuje we wszystkich tych rejestrach kultury i każdego dnia musi mierzyć się z wielością opisów i wartościowania otaczającej go rzeczywistości. Stąd ważne jest, aby odpowiedzieć na kluczowe obecnie pytania: jaki paradygmat/paradygmaty kultury wpisane są we współczesne programy nauczania, podręczniki, kanony lektur oraz różnorodne działania edukacyjne, a także czy i w jaki sposób przyczyniają się one do samodzielnego porządkowania świata oraz kształtowania aksjologicznej hierarchii młodych ludzi.

Na tę właśnie złożoność wskazuje tytuł książki Istnieć w kulturze – Istnieć w kulturach. Między teorią a praktyką edukacyjną. Jej problematyka skupia się wokół czterech kręgów tematycznych: wielokulturowości, współczesnego języka, różnego podejścia do tradycji oraz praktyki edukacyjnej. Poszczególne artykuły wskazują na różnorodność ujęć metodologicznych, którymi posługują się badacze i praktycy opisujący rozmaite zjawiska kulturowe, w tym przemiany języka.

Z Wprowadzenia