Język i prawo

29.40zł

Adam Jakuszewicz (red.)
Bydgoszcz 2018
ISBN 978-83-8018-216-5
s. 220, oprawa miękka

Wstęp i spis treści – plik PDF

Tom, który oddajemy do rąk Czytelników, zawiera artykuły dotyczące szeroko rozumianych relacji pomiędzy prawem a językiem. W polu zainteresowania Autorów znajdują się zagadnienia związane z właściwościami języka prawnego i prawniczego oraz osobliwościami tekstów prawnych. Wiele miejsca poświęcono przy tym problematyce wykładni prawa. Poszczególne zagadnienia zostały przedstawione z perspektywy właściwej dla danej dyscypliny nauk prawnych. Kluczowym zagadnieniem podejmowanym przez Autorów jest także pytanie, czy istnieje możliwość osiągnięcia większego stopnia zrozumiałości tekstów prawnych.

Opis produktu

Prawo ze swej natury jest zjawiskiem językowym. Stanowione jest w postaci sformalizowanego tekstu (aktu normatywnego) i w tej postaci komunikowane jest adresatom. Praca z tekstem jest więc wpisana w charakter zawodu prawnika. Na wszystkich etapach zajmowania się prawem musi on rozstrzygać złożone zagadnienia związane z posługiwaniem się językiem, pojawiające się zarówno na etapie tworzenia, jak i stosowania prawa. Ponadto współcześnie prawo coraz częściej postrzegane jest jako zjawisko komunikacyjne, które w złożonej rzeczywistości społecznej zapewnia wymianę informacji dotyczących norm i  wartości między wieloma podmiotami o różnych charakterach. Komunikacyjny wymiar prawa nabiera szczególnego znaczenia w kontekście pogłębiającej się współpracy międzynarodowej oraz funkcjonowania struktur ponadnarodowych.

Tom, który oddajemy do rąk Czytelników, zawiera artykuły dotyczące szeroko rozumianych relacji pomiędzy prawem a językiem. W polu zainteresowania Autorów znajdują się zagadnienia związane z właściwościami języka prawnego i prawniczego oraz osobliwościami tekstów prawnych. Wiele miejsca poświęcono przy tym problematyce wykładni prawa. Poszczególne zagadnienia zostały przedstawione z perspektywy właściwej dla danej dyscypliny nauk prawnych. Kluczowym zagadnieniem podejmowanym przez Autorów jest także pytanie, czy istnieje możliwość osiągnięcia większego stopnia zrozumiałości tekstów prawnych.