Leksyka pism Bolesława Prusa. Studia zebrane

29.40zł

Magdalena Czachorowska
Bydgoszcz 2018
ISBN 978-83-8018-198-4
s. 238, oprawa miękka

Spis treści – plik PDF

Monografia stanowi efekt wieloletnich badań nad słownictwem utworów fabularnych Bolesława Prusa, które składają się na obraz idiolektu pisarza. Studia leksykalne powstawały od 2003 roku i ukazywały się sukcesywnie w różnych czasopismach oraz monografiach zbiorowych, wydanych w kilku ośrodkach uniwersyteckich. Rozproszone w wielu publikacjach w tym opracowaniu zostały zebrane, poprawione, czasem uzupełnione, ujednolicone i ułożone w zwartą całość. Tom składa się z dwudziestu studiów i podzielony został na dwie części. W pierwszej znalazły się teksty o charakterze ogólnym, poruszające zagadnienia kompleksowe, przede wszystkim zaś omawiające dany problem w całej twórczości Bolesława Prusa. Część druga monografii opisuje konkretne zagadnienia w poszczególnych utworach Bolesława Prusa.

Opis produktu

Niniejsza monografia stanowi efekt wieloletnich badań nad słownictwem utworów fabularnych Bolesława Prusa, które składają się na obraz idiolektu pisarza. Studia leksykalne powstawały od 2003 roku i ukazywały się sukcesywnie w różnych czasopismach oraz monografiach zbiorowych, wydanych w kilku ośrodkach uniwersyteckich. Rozproszone w wielu publikacjach w tym opracowaniu zostały zebrane, poprawione, czasem uzupełnione, ujednolicone i ułożone w zwartą całość.

Tom składa się z dwudziestu studiów i podzielony został na dwie części. W pierwszej znalazły się teksty o charakterze ogólnym, poruszające zagadnienia kompleksowe, przede wszystkim zaś omawiające dany problem w całej twórczości Bolesława Prusa. Znajdziemy tu więc refleksje na temat słownictwa i sposobów kreowania obrazów przestrzennych, świadczące o lękach agorafobicznych pisarza, które towarzyszyły mu przez całe życie i z wiekiem narastały. Omówione zostanie zagadnienie barwnego widzenia świata i w przestrzeni zamkniętej, w której autor Lalki czuł się pewnie, bezpiecznie, i w sytuacji kreowania szerokich panoram, opisów krajobrazowych, elementów świata przyrody.

Część druga monografii opisuje konkretne zagadnienia w poszczególnych utworach Bolesława Prusa. Faraonowi poświęcone zostały cztery teksty. Zainteresowanie Lalką także zaowocowało czterema studiami. Ciekawostką dotyczącą Emancypantek jest analiza słownictwa spirytystycznego. Przedmiotem oglądu stały się opisy seansów spirytystycznych, zachowania publiczności, deskrypcje rekwizytów niezbędnych w trakcie rytuału, charakterystyka medium – jego wygląd, zachowanie, czynności, które wykonuje, stany, w których się znajduje.