Leon Janta-Połczyński
(1867-1961) – działacz niepodległościowy, minister
i senator II RP
w 150. rocznicę urodzin

21.00zł

Zdzisław Biegański (red.)
Bydgoszcz 2018
ISBN 978-83-8018-199-1
s. 112, oprawa miękka

Wstęp i spis treści – plik PDF

Książka zawiera kilka artykułów naukowych poświęconych postaci wybitnego Pomorzanina, polityka, działacza niepodległościowego i społecznika, Leona Janty-Połczyńskiego (1867-1961). Jego aktywność przypadła na czas przełomu w dziejach państwa i społeczeństwa polskiego, gdy w końcowych latach zaboru pruskiego niezbędne było umacnianie polskiej tożsamości narodowej, obrona polskości, zaś po 1918 roku – uczestnictwo w budowie podstaw pozycji międzynarodowej i wewnętrznej odrodzonego państwa polskiego. W pracach poszczególnych autorów, wśród których znaleźli się uznani badacze historii regionu Pomorza i Kujaw, rozbudowano wiele wątków z bogatej biografii L. Janty-Połczyńskiego, do niedawna postaci mało znanej, wprowadzonej na karty dziejów Polski i regionu dopiero w ostatnich latach, głównie dzięki staraniom jednego ze współautorów książki, prof. Włodzimierza Jastrzębskiego. Publikacja powstała dzięki staraniom władz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Kobiaka

Opis produktu

Do rąk Czytelnika trafia publikacja zawierająca kilka artykułów naukowych poświęconych postaci wybitnego Pomorzanina, polityka, działacza niepodległościowego i społecznika, Leona Janty-Połczyńskiego (1867-1961). Jego aktywność przypadła na czas przełomu w dziejach państwa i społeczeństwa polskiego, gdy w końcowych latach zaboru pruskiego niezbędne było umacnianie polskiej tożsamości narodowej, obrona polskości, zaś po 1918 roku – uczestnictwo w budowie podstaw pozycji międzynarodowej i wewnętrznej odrodzonego państwa polskiego. W pracach poszczególnych autorów, wśród których znaleźli się uznani badacze historii regionu Pomorza i Kujaw, rozbudowano wiele wątków z bogatej biografii L. Janty-Połczyńskiego, do niedawna postaci mało znanej, wprowadzonej na karty dziejów Polski i regionu dopiero w ostatnich latach, głównie dzięki staraniom jednego ze współautorów książki, prof. Włodzimierza Jastrzębskiego. W pracy ukazano m.in. wnikliwie dzieje przodków Leona Janty-Połczyńskiego, którzy od stuleci związani byli z regionem pomorskim i okolicami Tucholi, następnie aktywność Janty-Połczyńskiego w czasach zaboru pruskiego, służącą obronie polskich rolników i kupców, samorządów lokalnych, jak też Jego udział w odbudowie państwowości polskiej w latach 1919-1921. Sporo uwagi poświęcono także charakterystyce działań L. Janty-Połczyńskiego jako senatora dwóch kadencji w parlamencie Drugiej Rzeczypospolitej i ministra rolnictwa w latach 1930-1932. Publikacja powstała dzięki staraniom władz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Kobiaka, który zainicjował cykl przedsięwzięć mających przybliżyć współczesnym pokoleniom Polaków dokonania wielkiego poprzednika, związanego z Pomorzem Nadwiślańskim. (…)

Zdzisław Biegański