Linguistic Evidentiality and Epistemic Justification of Beliefs

42.00zł

Elżbieta Łukasiewicz
Bydgoszcz 2018
ISBN 978-83-8018-217-2
s. 478, oprawa twarda
książka w języku angielskim

Spis treści – plik PDF

Książka dotyczy zjawiska ewidencjalności w językach naturalnych (linquistic evidentiality) polegającego na zaznaczaniu w wypowiedzi źródła podawanej informacji. Takim źródłem jest zwykle aktualne lub minione doświadczenie mówiącego, wnioskowanie na podstawie doświadczenia lub świadectwo innej osoby. Języki mają środki gramatyczne i leksykalne do wyrażania tego, skąd pochodzą relacjonowane informacje, mają językowe markery czy znaczniki Źródła informacji nazywane wyrażeniami ewidencjonalnymi.
Rozprawa ma charakter interdyscyplinarny, obejmuje swoim zakresem semantykę, pragmatykę, filozofię języka oraz epistemologię, a dotyczy głównie gramatycznych i leksykalnych określników źródła wiedzy oraz problemów epistemologicznych związanych z tematem uprawomocnienia przekonań analizowanych z perspektywy lingwistycznej, zwłaszcza w odniesieniu do języków z gramatycznymi określnikami źródła wiedzy.

Opis produktu

Książka dotyczy zjawiska ewidencjalności w językach naturalnych (linquistic evidentiality) polegającego na zaznaczaniu w wypowiedzi źródła podawanej informacji. Takim źródłem jest zwykle aktualne lub minione doświadczenie mówiącego, wnioskowanie na podstawie doświadczenia lub świadectwo innej osoby. Języki mają środki gramatyczne i leksykalne do wyrażania tego, skąd pochodzą relacjonowane informacje, mają językowe markery czy znaczniki Źródła informacji nazywane wyrażeniami ewidencjonalnymi.

Rozprawa ma charakter interdyscyplinarny, obejmuje swoim zakresem semantykę, pragmatykę, filozofię języka oraz epistemologię, a dotyczy głównie gramatycznych i leksykalnych określników źródła wiedzy oraz problemów epistemologicznych związanych z tematem uprawomocnienia przekonań analizowanych z perspektywy lingwistycznej, zwłaszcza w odniesieniu do języków z gramatycznymi określnikami źródła wiedzy.