Młodzież wobec wartości i osób z niepełnosprawnością ruchową

27.30zł

Magdalena Wędzińska
Bydgoszcz 2018
ISBN 978-83-8018-229-5
s. 240, oprawa miękka

Spis treści – plik PDF

Książka stanowi wartościową publikację poszerzającą wiedzę na temat związku między wartościami młodzieży a postawami wobec osób z niepełnosprawnością ruchową. Pogłębia także wiedzę na temat związków między wybranymi czynnikami socjodemograficznymi i poznawczymi a preferowanymi wartościami oraz postawami młodzieży. Ukazanie empirycznych związków między różnymi czynnikami kształtującymi wybory aksjologiczne młodych ludzi oraz formującymi ich postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych należy uznać za największy walor poznawczy tej pracy. Monografia rzuca również ciekawe światło na kondycję społeczno-moralną współczesnej młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych.

Opis produktu

[…] niniejsza praca stanowi wartościową publikację poszerzającą wiedzę na temat związku między wartościami młodzieży a postawami wobec osób z niepełnosprawnością ruchową. Pogłębia także wiedzę na temat związków między wybranymi czynnikami socjodemograficznymi i poznawczymi a preferowanymi wartościami oraz postawami młodzieży. Ukazanie empirycznych związków między różnymi czynnikami kształtującymi wybory aksjologiczne młodych ludzi oraz formującymi ich postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych należy uznać za największy walor poznawczy tej pracy. Monografia […] rzuca również ciekawe światło na kondycję społeczno-moralną współczesnej młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych. […] będzie cenną pozycją w kształceniu studentów kierunków pedagogicznych i nie tylko. Odbiorcami tej książki mogą być wszystkie osoby, które są zainteresowane współczesną młodzieżą, jej aksjologicznymi preferencjami oraz postawami wobec drugiego człowieka.

Z recenzji wydawniczej dr. hab. Tomasza Bierna